Október 13-17.

1.
-Egy-egy kitakart lélek!
Egy-egy lefejezett értelmi értelem a fej felakasztott testében!
Egy-egy szív!
Egy-egy sziklára felakasztott kereszt!
Egy-egy morfiummal átitatott trend!
Egy-egy valóság álarca!
Egy-egy homály világossága!
Egy-egy amőbákkal megrajzolt vegyészet! Vegyítve a lélek vízét a vér vérével!
Keverten keverve!
Keresettel fűszerezve!
Mesterkélt alázattal mutatott életekben!,fejezeteket átírva!
A fejetlenül húzott testek testét, egyenlettel számtani egyenletekbe kitéve!
Elvitt félelem! Eltűnt lételem! Kitakart test testében egy-egy szellem!
Szent magasztalás aláírtan vezekeltetett léteiben!
Megteremtett lét, messze elsöpört lét valós értékeiben!

2.
-Elírt életek életei!
Elírtan tudósított jelenek, múlt kori ismérvei! Elvek elveiben az elevenen élő elv megtartásában az üldözött lét formatartó hitvallása!
Jelen kor ősi mitológiája!,ma született tényben elírt vallások valósága!
Kihirdetett népítélet!
Felmagasztalt szenteket elővett, hajadoni végzet!
Régi korok tanulmánya! Hátborzongató mitológiai, múlt-jelen kor ábrája!
A valóságot megfizetve, álmok álmában vajúdik az EMBER lelke!
Hiszen általányban kimért szeretet a trend!
Igazságot, hazugságban váltja fel az érzésben elhitetett értékrend!
Féltésben megbotlik a féltelek, s a szeretet elbújva távozik a létekben!

3.
-Vaklárma!
Vaknak hitt valóság álcázása!
Vakon ,vak vezet világtalan lelket!
Világtalan látja a vakon nézett értelmet!
Hamisan, értelmet mutatva szeretnek lázasan! Hazugan!
Érzelmeikben tompult tudatban!
Evolúciós köztársaság közhasznú társadalmi moralitásában! Hazudnak felszínesen!
Hazudnak felszínesen!
Hazudnak, kitalált cselekvések valós meséiben!
Meséket igazságban! Mesét hazugságban!
Mesét, homály világosságában, falakkal elválasztott cellák napirendes képtárában!
A vidám érték! A kiírt mérték! A kultúr barbárok vadságai! A közhasznot értékben eltipró nagyságok kicsinyei!
A hosszú nyakú páviánok törpéi!
Érdekelten, érdekekben, táncot járnak a lét érzelmi jeleneteiben!

4.
-Mese-mese!
Mesélő mesét, mesével hirdetve! Érzéki!,kamatoztatott bábuk riadója!
Elegáns fejvesztés a liliputi lélek eleganciájában!
Finom gúny!
Értékvesztett számtani logika! Megfizethetetlen lelki nagyság, a téboly várában, egy jómódban élő társaság!
Kiterjesztett hipnotika! Felejthető a külső világ, átalányt hirdető politikája!
Kezet fogva!,örült testek!
Őrület határán humort keresve tényednek!
Tiltó listát fertőzve törölnek, a fertőzött létet, kimutatottan a nevetés tárgyában, trágyával szórtan felszentelik a beteg világ harcaiban!

5.
-Holtod-holtom!
Jómódba került tilalom!
Holtuk-holtunk!
Fertőzve titkolt ígéret a Marson!
Holtotok!,halálvesztés míves tulajdonát képző űrbajnokok!
Ők, akiknek titkoltan feljegyzett írásban nem visszatérhető az ÉLET a lét valóságában!
Fertőzve a beteg eredet!
Eredetben fertőz a beteg rendelet!
Hirdetve ítél a nép a maga nemében vétlen végzetet!
Tiszteletben utál a tisztesség egy-egy kihúzható, javítható értelmet!
Érzelmekben vesztesen!

6.
-A halálvesztés mitológiája!
Maga a szinapszis lengedező útja! Ide-oda dobált tematika!
A mesterkéltség megfelelő libidós kirándulása!
Ember emberben az embernek a vesztesége! Örök öröm örömében eltörölt örömtelen öröme!
Nívós testi értékkel kódolt elméleti rend!,midőn, vala,volt,élt, egyszer egy ezred!
Ezeréves múltba adottan!
Egyet egy párban kivont adatok, rezervátumokba beadott rendeleti példányaiban!
Eltéve!,a természet örök nyugalmát adva, s meseszépen elaltatott álmok valóságát látva!

7.
-Egyben egy, egyet kérve! Egytől egy, egyet elvéve!
Egynek egy, egyet adva!Egyet kérten, adott, tematikus vakságban! Besorolások halmazát figyelmetlenül figyelve! Figyelt figyelmek nem tudósított észrevételeiben!
Érzelmek és félelmek!
Az érzésbe keveredett torz, anonim lélekrend! Egész egészsége az egészség egész egésszé megadott léte! Most,a halmazok halmazát adottan szinkronban eladva, homályban fürdik a nép aprajának kikiáltott nagyságok alap osztaga!
Nincs nézet!
Nincs évrend! Nincs érték, s érzelmekben elalszik, elveszik az érzés! Van!,a vonatkozó névmásokban adva a nemek testét mutathatólag, de a szellemi lét háborúja kitüntetve szellemiséget ad a jövőt alkotó várományos harcok tudatainak!

8.
-A művészi technikákba fordított életek!
Élőholtak, holtan élve!
Éltetve holtan a holtak élete!
Művészi technikákba fordítottan vártan vár az evolúciós gázköppenyek ruhatárát felakasztva !
Kiakasztottan, pódiumon láthatóan láttatva, a nemek harca játékok vázlata!
Zongorajátékok hangjaival a szép szépben szépnek szépen cseng!
Kibillentyűzhető a romlási átlag!
Maga a monopóliumi harcok igenlő nem keretrendszer javíthatatlan formátumaiban!
Hírnév és változás!
Hirdetett élet, kihirdetett végzet!
Felajánlott tét, felmagasztalt érzet végzet végzetében újra és újra, újjá születik a lélek!

9.
-Ezer szó, féltve jó!
Ezer érzés, félve mesés!
Ezer titok,értékelten titokzatos!
Nyugtalan!,csillagokat kergetve kíváncsiságot adó alaphang tervezete!
Ezer kérdés, ezeregy választható válaszban!
Tízezerszer támad indulatot az agy amőbáinak ketrecharcában!
Ezer felelet!
Többmillió értelmet kínáló képlet !
Ezer homály világossága, csupán köd az elfújható port meggyalázva!
Ezer tiszta értelem, ezerszer egynek ezredében meghatározható, vélt elem!
Ezer tudat variált képlete, csupán egy a mindenki által, egy részt alkotó mindenség magán értelmében!

10.
-Választottan választ a választás!
Választásban választott választási arány!
Aránytalan arányaiban, arányokat megfordítva!
Első a hátsó rendelet, elsőként meghatározott, törvényben kiírt mesterkéltség megtisztelt, jelen változata!
Holt NEMZET!
Holttá tett létezési végzet!
Holtan remélt, vélően véletlennek tartott tervezet!
Vitézi, kuruzsló tanmenet áll a tanított tan fejedelmi díszeiben!
Kihirdetve elhalkult!
Halkuló hang ordító érzéseiben üvölt a néma némaság a NEMZETI szív egyéni lelkében !
Volt,van,jelen jövője!
Jövőt néző visszatért múlt, most van időzónák, börtönőrrel kísért szellemi léteiben!

11.
-Színes!
Míves! Művelten ékes!
Művészien vétkes!
Értékelten téves!
Értelemben véges!
Érzékletben édes!
Érzelemben tettes! Elhitetve részeges! Eltompítva tényleges!
Varázslatban meseszép, itt-ott, igy-úgy nyitható a nyitány játéka tervezett és tervezhetetlen valóságban!
Ott játszható a filmek evolúciós nyomdokaiban lépkedő történelem zavart szereposztása!
Művészetért cserébe, szól, szólt az EMBER vére!
Oltalomnak hitében, tudat vesztett végzet, kiakasztott keresztje mellett!

12.
-Hipnotikus varázsgömb! Halászgyöngy!
Értelmi érrendszerben futó kerek, karikába karika, helyt határozó valóság katalizált útja!
Vándorbot forgása!
Megtört darabok, darabokban található darabszáma!
Népi, léti törvény! Néptelenség népességében, élő, népi teremtmény!
Megvalósultan látnoki!
Értékekben, tábortűz mellé lerakott válogatni való valóságok!
Álmok alteregós útja!
Ábrándok, kor szülött álma!
Beteg a FÖLD!
Betegsége vámköteles! Elszámoltan kiszámolt, biztosított tévrend!
Elírtan! Megírtan!
Valóságokat fényképre másolt képtárában!
Festményként eladva!
Kör körképeiben köröket rajzolt életutak formanyomtatványaiban!

13.
-Felkinált végzetek!
Fellebbezett értelmek! Felavatott tézisek! Elszórt magvak közt csipegető lelkek!
Híd elején áll a magány!
Híd közepén vár a talány!
Híd végén,kémlelő biztost játszik a játszható nyeremények asztalán kínált,pókerarcú várt várás!
Hirdet értelmet, végét járó értéket!
Hirdet politikát, harcok harcában megfogható kígyó farkát!
Hirdet valóságot, nem létező lelkeknek pókerarcú álarcot!
Hirdet átalányt, kéz kezet fogva, nem szerető belpolitikát!
Hirdet készséget képességet eltörlő, segítő segítséget!
Hirdet nézetet, nem látható, vakon vezetett háborús seregben képletet!
Hirdet titkot, titokban igazságnak gondolt hazugságot!,s hirdet minden emberi érzelmet, amit kiforditott bőr álarcában, mosolygó páviánok ketrecharcában idomitva rendez!

14.
-Feléd! Felém!
Feléjük és felettük!,mellettük, mögöttük, előttük és utánuk!
Takarmányban megszórt úton!
Porral kevert hamvak hamvainak porában!
Elszórtan! Hintve!
Felszínen kátyúba öntve! Megkötve!
Őrült őrület szemléletét látva, nézve!
Híd alatt! Hid fölött!
Hídon át, lépd át a megrögzött lét hamvát! Végzet meséit hallgatva, halld a máslét hangjainak hangját!
Álruhás koboldok!
Angyalszárnyat növesztett gyermeki hajadonok! Örökletes, őrült polgári jogviszonyok!
Holt holttá nevelő tábori alázatok!
Igenlő politika! Értelmet vesztő hiti tanoda!
Ne bánts árgus szemű lelki inkvizítorok, illusztrált, belviszályos háborúja!

“Október 13-17.” bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Kedves Torpe!

    Örülök, hogy Rita megelőzött és feltette azokat a kérdéseket, melyek engem is foglalkoztattak. Ne vegye zokon, de kikívánkozik belőlem: nem értem az írásait. Bárhogy próbálom megfejteni a szövegének mondanivalóját, semmilyen rejtett értelmet nem tudok felfedezni benne. Lehet, hogy bennem van a hiba, de talán nem tévedek sokat, ha feltételezem, hogy mások is érezhetnek hasonlóan, csak nem mernek vagy nem akarnak rákérdezni. Remélem nem veszi rossz néven az észrevételeimet, egyáltalán nem áll szándékomban megbántani.

    Szeretettel:
    Zsuzsa

    zsuzsa

Szólj hozzá!