November 24-28.

1.
-Viszlát nézettség!
Viszlát érdekelt dicsőség!
Viszlát báj!,általános értéktelen díszítés!
Viszont látásra megnevezhetetlen értelmi érték!
Viszont találkozásra készít fel a kimért mérték!
Viszlát, evolúciós diszkendőbe csomagolt hiány!
Viszlát, hatásban hatást gyakorolt általány!
Viszlát dicsőség!,a nem kívánt, érdemelt dísz kendőbe csomagolt minősítés!
Viszlát hathatós hiány!,ami mégis szerepeltetett szeretetben, művelt szeretetet fényképez a mámor tovatűnő kertjeit művelt művészet egyvelegében!

2.
-Gyémántok!
Elveszett kincses tanok!
Echo közeli képe! Látó láthatatlanság, látásba kevert látkép része!
Remegő kéz! Remegő rém!
Mond az életet életként élve, mit kér, mit ér!
Mond a lét szavában szólt mondatba, mit mond a mondat szava?
Mit is lát a kiírt évezred dicsérete? Mit szól a szikvizbe mártott test, lelki teste?
Mit hall az élet léte?
A vámpír oszlopra kiírt történetek végének elejében?
Hol áll a magányos börtön cellájának kapuja? Mindenhol, mindenkinél a visszanézett mozi, forgatott filmjeit levetítve újra?!

3.
-Vidám klasszis!
Hat ágú csillagban morfózis! Tudatban tudat! Érzelemben érzet!
Szív lelkében, szívig ható képzet! Tudatlan tudatban!
Tudatban, tudatlant adó, tudott tartamban!
Szép nemzedék, szépnek írott sorsa! Szép zsolozsmát rendezve rendszerekben újra!
Ígérten művészi!
Átélve rektori! Átgázoltan, nemes szívben, királyoknak, paraszti! Hét év látszatában hét év fordulópontja!,hétszer változó évek újraformált, új lehetőségek hazája!

4. (Gimi!)
-Vidáman!
Klasszicizmust kiíró homályban! Árnyékban!
Árnyékolt valóság csöpögtetett várában!
Áll! Nektárban tombol a báj! Hiányt kér a Nemzeti tétel eretnekség ,közeli vámolt értelmi képzete!
Vasvillával tomboló! A nép nevében oktató!
Morfondírozva a világ nem állított valójában, vak vezető a homályos látást gyakorolt allegorikus képtárban!
Foszlányokban a nép programja! Képtár megszemélyesíthetetlen könyvtárát ábrázolva!
Múzeum! Színház!
Moziban létező mikroba akrobaták!
Nebulós kor át nem érzett jövő nektarikus alagútja, fejet hajtva nem tud még meghajolni az impresszum jövő zálogházában!

5.
-Idegen!
Rónaközben megpihen! Lebegve int, integet létezhetetlen szellemként e létben!
Lét elején távolba merengő fényév végén!
Ment! Mendegélt! Menetelt!
Ment az oltalomban várandós Küklopsz vezette vezette védelem! A vélt elemi elem!
Elhidegült szellemi lény létében!
Érzett érték érzelmében!
Akadozó hiány mesterfokú emberi művészetében!
Halálban hálát hozó madár invázió! Lepellel takart életi stúdió!
Vigyázó referensek, köz hírré tétetik, az ember az emberben állati maradvány gyík alakú köntösben!

6.
-Világi várandóság!
Változásban várt hiányos hiányosság, másnaposság!
Átalakult díszítő ékek! Átalakítottan szép, normákba tett élet!
Normákhoz kötötten! Fürdőző néptized az úszótermek tükreiben!
Tégy! Alkoss! Gyarapítva írts! Szólít a paraszti nyelv nemessége az űr brigád földi természet Istenének helyén ülve!
Ültess virágot! Keretezd be a magányos ábrándot!
Változtass!,méltósági gúnyban terjedelmet! S becsült becsületesség becstelen értékében növeld a nemzeti mértéket!
Világot ne ültess!
Virágot nevelve, világban kerekedj az ég felszíni tükrében megjelenve!
Éljendezz az éjjeli zongorajáték hegedű musicaljeiben, s váltakozva fogd a kezet a napkelet sötétségét adó világosság rejtelmeiben!

7.
-Végtelen!,kimérve teljesen!
Teljességgel a lehetetlent, megszámolhatatlan képletben!
Hid alatt! Törékeny torz tükör! Képében a láthatatlanság a felszínre tör!
Érzéklet!,értelemben tév képzet!
Repülő bohóc századok!
Reményt adó, aligátor sajtó adók! Repülő, vegyes század!
Zsolozsmára átírt napimádat!
Részegen ülő szegény gazdagok, vállalhatatlanságban élő, ki,ha én nem vagyok!
Szomjúságban elhalt nép akarata, s a megakadt, a művészetek életében a lélekbáj rutin valós ábrázolása!
Kövér a világ látszati, szegénységi alaprajzának látszata!

8.
-A világi reform egyletek! Csökkentett számú rendek!
Szerkesztett trendek! Holtod-holtom-holtuk, várt-váratlan jártasságban díszeleg!
Egy szem lelke! A lélek szeme!
Törékeny harci díszbe ment a mustrát előíró életben, a hitben!
Vigyázó szempár! Ó személyes lélektár!
Ó!,rakoncátlan égi gyermek!
Ó, az oltalmi diszrend közeledve közeleg!
Ó féltés! Ó, óvó védés!
Ó, koldus imádat, ne várj parancsban parancsolt század!
Ó végzés!,végzeti napkollektoros léti érdekeltség!
Ó!,ó érdem! Érdemelt feszület a kereszten!
Ó igazságos igazság! Vállaltan vállalhatatlan világi hazugság!
Ó, vidéki sanzon énekei, értékben érdekelt, érdekek képviselői!
Ó, hiányos részeg, miniszteri uradalmak! Kimért, vallási tilalmak!
Ó, igen-nem szavazatok titkárai, hanyag eleganciát adó adományok, bukott tanokat képviselő, mártír osztagok tagjai!
Ó, valóság! Ó, álomország! Ó, hitvilág, s lőn, a mesterien mesterkélt boldogság!

9.
-Gyémánt nyakék!
Fordított igazságban olvassák a mesét!
Hamis oltalmak!
Hamisságot súgó hatalmak!
Kimért képzetek!,kitérőben felvállalhatatlan szerződési tételek!
Tompa,tudat hasadások!
Hasadék szélén az ugró bizottság, repülő szárnyat adó brigádja, még vár!
Igazságos kikérő!,amely félszeg, szendergő életi kilépő!
Vázolt alak alaktalan lényeivel, tudathasadást szinkronizál a lét a néppel!
Fertőzések!
Ál nebulós hitbéli tantervek!
Mozaikos harcok imitált sorozata!,s rajzfilm hősök illusztrált, megváltoztathatatlan útja!
Férgek!
Fél-fél, elvágott testrészek!
Evolúciós kihalásban a ,mély tengeri szörnyek!
Hisz, hiszen átváltozott alakzatban, szellemi lény nem érzékelhető látásban, torz népegylet a jövő képe!,s örül a nép, hogy vakságot ad a teremtő erők teremtője!

10.
-Feszület!
Integető tisztelet! Értékben megpihen!
Érzelemben, lobogó tűz lángjában melegítve tart ébren!
Értékelt! Értékben, értékként csendesen tiszteleg! Tisztes távolságban fokozza a vágybeli elveket!
Hamisíthatatlan feljegyzésbe írt történetek meséiben, őrültek és szépek!,szegények!
Gazdagon elvetett bölcseleti szerénységek!
Hites távolság! Hitben amortizált nomádság!
Heves hálaének, túlvilági nóta!
Ámbrás cet gyomrából izzik a parázsló tűz az útra!
Keresztezve, az egyenest tördelve felezve! Egy,egyre egyet ad, egy egyet elvesztve kap!
Egyet karanténba, egy a szabad jog polgárságát az ellenzékhez kapcsolva!
Egy egyben csak egy EMBER lehet, egy az érzet, egy a tisztelt érzelmi tisztelet!,becsület!

11.
-Integetnek! Takarva járnak az eltakart féltések!
Remegő kézzel foghatatlan érzet!
Hiányos értékként megfoghatatlan mérték!
Értékelhetetlen minőség! Igaz bolondok játszóházban, mind mindenhol szinpadi táncba bemutatott érzelmi érzék!
Kapott igazságok!
Kapottan morfózisban úszó világi harcok!
Feltűzött zászlót lengető egyveleg! Határsávban közelgő, értelmetlenül diszfedőt cipelő!
Magára húzott lepellel takartan, értéket megőrző érzelmi honban!
Otthon a lélek színpadi moráljában!

12.
-Érzelmi díszítések!
Értékben nem várt, értéket képviselő létek!
Fél kész! Fél rész!
Félbe felezett, félig kész termék! Ízig-vérig!
Alfonzó meséje! Végtelen a háromszögek misztikus elrendezéseiben!
Ősgyikok!
Vámpír alakot öltött, űri brigád szervezete!
Ledobott! Felemelt!
Eldobva eltiport nézeti érzelmek!
Félig készen! Félig részben! Félig nézhető érdekeltségi tiszteletekben!
Méltányolva!
Szög szögben, szögeket alkotva! Szöges drótra feszített testek lelkeinek összetett része!,részek részekre szedve!
Érdemelt! Érdekelt! Értékelt!
Értelemben érzelmet felkevert!
Ellipszist alkotó konzekvencia, következő követelmények követett fokozata!,táncolva, táncokat járva!

Szólj hozzá!