November 29-December 1.

1.
-Enterprise!,mint buktató!
Befektetés nélküli induló! Tékozló magyar magyarok!
Utólag látott életi amplitúdók!
Jobbra-balra!
Előre-hátra!
Kimozditva! Meghajolva!
Honolulu bárszékén ülve, majd táncolva!
Alázati vállalkozás! Rutinszerű beavatkozási, műtött morál!
Hal ikrás porlatok! Porba fürdetve, díszítő elemekre felcsatolt ékesítésekben!
Mutatva szépséget, takarva az érzelmi szinteket!

2.
-Néz!
Nézve láthat!
Nézetet cserél a világ a bállal!
Báli sanzon utángyártott érzelmei! Érzéki!,tárt karokkal szemlél a ítélő bizottság a mesékben!,érdekelten érdekkel!
Hitvallásokból színi tanoda!
Értelmekből, buktatottan úszómesteri próba!
Érzelmekből, színfoltokban játszható színészet!
Értéket színfoltba fizetett rendészet!
Díszítést érez maga a nép nevében száműzött, léti útmutató!
Átnevezett életekben, életek szerint, élni volna jó!

3.
-Emberek!Eredetben eretnekek!
Mesékben egerek! Filmeiben, lézengő szellemi lényként megtestesített egyedek!
Történet a történetben! Történelmet írt történelmi esetekben!
Béke és háború! Háború és béke!
Köztes megoldásban szárnyat növesztett, szarvval díszített, két lény léte, élete, egy test szellemében!
Angyalok és ördögök!
Két lelket testesítve, én, TE,Ő, MI,TI,ŐK!,Vagytok és vagyunk!

4. GIMI
-Szerves címszó!
Végtelen űrnapló!
Fent törvényt oltott várandóság! Homály valóságában állt léti morál!
Had! Sereg!
Vezetett nótarendben, Himnuszt énekel, s tisztel!
Vélt tanulmány hitében ábránd!
Várt, váratlan létezésben álmodott valóság!
Egy-kettő!,háromból négy!
Mindenben osztott szorzatokban kimért az elég!
Vámot adó vámszedők! Oldatokban fizetett boldogsági nevetések!
Adva,kapva! Elvesztve, viszonozva!
Írt,vélt,irottan kimért!
Mindenki számtanban ítél és remélve kér!

5.
-Ítélet!
Érezhető tév képzet!
Vont vonaglások!,már lóháton a NEMZET!
Idézve érdekelt képviseleti tervezetek!
Szakok vezette szakoktatás! Szak szervezeti áldozatra kínált vágybeli morál!
Izig-vérig! Vért izzadva izzik!
Tűz lángja! Tűznyelv érzete! Tüzes drótra feszített lélek, távoli halk üzenete!
Vigyázó érzelem! Vigyázó félelem!
Vigyázó kart karöltve! Kardot ránt a szerénység félelme!
Igen-nem belviszályok, üléseket felkínáló fejezeteinek részeiben!
Filmkockák!,kamatos kamattal felszámolva, nézhető híradóban oktatva, az életi mustra!

6.
-Művészet!
Kitárt karú rendészet! Fertőzött fertőzés!,működtetett elvi rendszer!
Himaláját elsöprő lávaiszapba tisztuló tisztulás, e föld porába vésett jövő talizmánja!
Igét hirdető, a nép jó!,népjóléti terjesztő!
Háromágú csillag, keresztbe, keresztre fűzött mása!
Hat ágú változott irányelv átadása
Világi hatalom! Túl éledt tudati centrum!
Feneketlen hitelvek várandós tisztulása! Fokozott számvetés a nemes, paraszt, lóháton ügető katona hadnagy, koldus, szegény, részeg, józan, összefogottan hajmeresztő tény az élet evolúciójában!

7.
-Képcsarnok!
Lebegő arborétumi harcok!
Levegőben! Ritkán látott esszenciális temetőkben!
Nélkülözhetetlen! Nevén nem nevezhető különbségeket megkülönböztetve!
Küldöncök! Külön léti világok!
Körútra tervezett, köröket járó, aligátor utánzatok!
Állati ösztönök emberekre tervezve!
Érzelmi sziluett harcosok torz tükör láthatósági fényében!
Igaz érzelmi vezeklés! Igaz értelmi számvetés!
Igaz hiábavalóságok megteremtett ösvényein!
Lépked, járkálva mendegél a vezeklés útját keresve a lény a lényben!
Majom álarcban, majom a ketrecben!

8.
-Kamatos kamat!
Szociális bűn elosztási tudat!
Holtig tartó síremlékek!,élvezeti cikként árult termékek!
Fertőző politika!
Semmis a vezetett lét, standon felkínált útja!
Elmesélt mesék, mesterkélt színpadi művei!
A tárt karú polipok hiányos érzelmi szintjei!
Formatervezett báburend!
Alagútba rendelt tartalmi létek! Háború és cselszövés!
Béke és alárendelt kiképzés!
Szeretet és meghajolt alázat! Gyűlölet és a feneketlen önimádat!

9.
-Hiradás technikai politika!
Áldozati bárányok fogantatott útja!
A léti törvényekben ítélt ítéletek vándorlása! Holdak és csillagok!
Körbevándorolt, szociális tanok!
Mutat a lét!,törődésben én vagyok!
Vagyok,voltál, voltunk s leszünk! Szép ígéretek földjén szenderegve elesünk, majd felkelünk!
Hidak alján kapaszkodva kérünk!
Magasságok zuhatagaiban, álarcban, tudva félünk!
Intünk és legyezünk! Fortuna nagyasszonyának szekerére megbotolva fellépünk!
Mély tengerben anyaszült magzatburok vízében úszva lebegünk, majd ellipszist irva az életünkben a FÖLD porában szenderegve, újra éledünk mezítelen tisztességben!

10. Gimi:

-A működési elegancia!
Sorozat lövések vámolt útja!
Egy lélek! Egy tánc! Egy szinpad!
Egy általános, általánosított, várandós morál!
Egy ígéret!
Egy válogatott tévrend!
Egy kiszippantottan beszippantott mustárgáz!
Egy beadott, beadatlan oldat, amely tövig ássa el a tövises rózsa bimbójának szirmait!
Egy hiányzó véglet!
Egy mese történetében hiányolt érzet!
Az ÉLET tétova nótájában, halálos iramban zongorázzák el a véget!

11.

-Vezető az érték! Vezet, s vezetett a mérték!
Vezető elosztásokban, vezeklésre szánt életi termék ténye!
Mind vámot szedve, adózó!
Adóztatott, kívánó, monopóliumi hintaló!
Érzelmet kiválasztva!
Érzetet kapva, lopva, adva!
Értelmet kérdőjelek közé felkiáltottan óhajtva!
Mindenhol a hely helyzetét, helyén való helyzetek átfogalmazott, magán harcok cím oszlopában!
Hiába a hiba!
Hiába a berögződött magán szektor tulajdona!
Hiányt ad, kap,lop s megvet a köztes én szerepben, az én vagyok az ékezet!
Ama fertőzött, magán tánc!,magán oktatási, magán politikai rendezet!,tény az EMBER életében!

12. GIMI!
-Neve sincs hazája!
A földi mámor otthona!
Ható sugarak hatásában, határsávba bújdosó lélek,lelkek a honban!
Lelkek kifeszítve!
Emancipációt fényévre felfűzve a trendre! Igézve! Idézve!
Léti hon, tan ösvényein vezetve!
A trend mai monopóliuma!,örök lét a nyugvóágyra fektetett test otthonában!
Csillagközi invázióban a fényévek távlata! Ott,hol senki nem lát valóságban az e lét rendeletét vizualizálva !
Hadsereg! Bábuk, lepellel takarva, báli szezonban sanzonokat dúdolnak a túlvilági lét hamvában!
Sziporkázó szív!
Értelem és érzelem, a magán hasonulások földközi középpontjának tervezetében!
Mese a létben!

13.
-Valóság!
Átutazott karnevál!
Holtig tartó cselszövésben a test meséjében a lélek érzelme!,a sírig tartó kudarcot az álarcos torzulások mögé rejtve!
Epizódot mutatva, értékesítési szemlélőként az életet árulva!
Mindenki,hőn lát, téveszt és érez!
Mérkőzések közt üti el a nyereséget!
Hitetnek és hazudnak! Hazudva keverik a mustárgázzal kevert oldatokat!
Az ég néző tekintetében, a folyami folyók tisztító vizeiben a létben!
Könnycseppekkel telt vízesések tisztító áradásokban, mossák át újra a FÖLDET!

Szólj hozzá!