December 29-Január 2.

1.
-Baljós valós!
Balsorsban húzott bal oldalú sors!
Bal érzék! Bal érzelem! Szív érzésében, tett a tettben!
Balra húz a szív szava!
Balon oktat az érzelmi ciklus, érzett színpadi tánca!
Bal értékben, bal érzelmi morál színezett szigetére lépve, balra szépen eltáncolva a lángoló part sétányán lépkedve!
Hiszem hitek! Hiszed hited!
Hiszik a hiszitek-e?
Hiszitek a hit hitében, hitet fűzött keresztre vetett kereszt létében a hit életét?
Az ŐK áldozatát értékelő keresztbe tett kereszt tiszteletében a lét tényét?!

2.
-Levezényelt, korhű szellemi tudatok!
Eltört oszlopon kihúzott, életet másitott, kódokkal jelölt vonalazott űrlapok!
Kitöltendő!
Várományos, intrikás jelenetben eltöltendően megfontolt választási történetek rejtvényeiben!
Hirdetett téveszmék!
Kifizetett tanmesék!
Válogatott játékos csapatok! Felkért, elkért, időtéri tetteit elosztva!
Mindenhol megfizethetetlenséget okoz maga a lét az érzelmek színpadi útján a korszakalkotó korosztályok vágyálmait biztosító, jött jövő jövendő életútjait járva!

3.
-Hermész és Izolda! Trisztán és az angyalok zálogba adott sorsa!
Ál nézet! Ál érzet! Ál általános általányban kilakoltatott erkölcsi hitelv!
Lézengő lélek lelkei! Látomásba elosztott álmok valóságai! Várományos harcosok!
Vállalkozó kedvű, vállalt szinkronban élő táncos alakulatok!
Balett a főtéren!
Musical a revüt láttató színházi réten!
Mutathatatlan érzelmi tánc, amely,szívet markoló vad románcban, életbe életet kíván és kínál!
Hazárd nemzedékben, hazárd játékszert adva, kérve!
Elesett a magányban a magán ön része, s kezet ránt a mi egyesült nemzeti terv önként kínált élete!

4.
-Főnixbe kimondott az igazságok igazsága!
Állítmányba kigondolt!
Tartalmakban tárgyilagosított, mellék és szófaj terjedelmében érzelmi szinteken vitatott!
Hamvakból életre kelt lelkek!
Csúszdán át, történetben holt holtan, feszület a tér középére olvasztott, láthatatlan műhelyben!
Nézetten tág a mutathatatlanság álma!
Mélyen oldott a feloldhatatlanság misztikai tudománya!
Lét lélek! Lőn az Élet!
Lett a jövő múltja, s jövendő az elliptikus keringések keringő táncaiban ható sugarak hatása!
Ható hatás! Hajthatatlan ráadás!
Holt évezred! Holtan tűnődő évtrend!
Holttá avatott szent szentélyekben, halotti tor újjá szentelt mesék a mesékben!

5.
-Az árny árnyéka az árnyék árnya a sötétség fényében!
A fényesre sötétített sötétség sötét fénye a világosság díszítésében!
A folt a leszálló gőz!,egy-egy darabban kivágott csend léte, összesített festmény kivilágosodott sötétségében!
Láttató, s mégis láthatatlan!
Látásban határt szabó misztikus balzsam!
Megfoghatatlan! Részek részeiben részekre nem szedhető tarthatatlan tartalomban!
Bájt kölcsönző! Bájosan mámorítva ébresztő!
Érdeklődő!
Felkeltést adva,teremthetetlen terjedelemben terjedelmet ad az éjszaka világosságának éjszakai homályában!

6.
-Hitvilágban!
Amortizált fellegvárak fénykorában!
Bujdosó lelkek anonim csatákban!
Gránát oszlopokra húzott lélegző léggömb anatómiája a jövő zálogházát alapító arborétumi kertek szigetelt várában!
Ne bánts évezredek !
Ne félj láttató képzelet!
Ne mutass mutathatatlant!
Ne támaszd a kidöntött fal alatt a megtámaszthatatlant!
Ne akarj akarattal! Ne színlelj színlelt bűntudat ábrájában!
Ne kérj kérhetetlen kérelmet, s a kérést ne kérve kérő kérésben, érzelmekkel féljed!
Ne imponálj!,dús keblen alvó, szerelmes szívbe megmártózott színházi bájt!,s ne találgatva találgasd a hajnali világok közt kereső, kereskedelmi talányt!

7.
-Vámot kínálva kíván az Élet!
Tékozló nagyságban hámozva sikít a végzet!
Hamis! Valós!
Hamisságban vakon látható valóságban lakkozva színlelt színesített vágyak érzéki változását értve, látva, nézve, tudva!
Tudományban elnappolt víg homály ábrájában megmutatva!
Vonaglik a lét!
Vontatottan eltért! Másnapos indulatok ábráit kínálva, festészeti műremeknek megálmodott HIT VILÁG ábráját hazudva!
Hazudtolva!
Tudva tud az ÉLET létében a lét tételi útja! Egy kicsit jól!,jót érzett érzelmi érzelemben!
Egy kicsit vágott mámor tisztelt tiszteletében!
Egy kicsit tudva a tudott, nem tudható tudatosságot!
Egy kicsit álarc nélkül, valóságban látni a valós világot!

8.
-Örökletesen örökölt örök örökletesség!
Örök talányban örökölt örök remény!
Örök vágy!
Örök érzelem!
Örök értelmi értékbe vetett, örökké kért elem!
Elemre elemet szétszedve, elemre szétszedetten, a szertelen szeretet hitben elveszíthető érzete!
Művészetet nem kímélve!
Művelt érzéki, titkolható érzet, színt-színre kártyavárát építve!
Legyen végzet! Legyen élet! Legyen tudott vakságban, valóságot látó értelmi kép a képben!
Az arányosság, a felszín tükrében!
Ölj békében! Szeress tiszteletben!
Imádva imád a napfelkeltét hozó ármány tisztességet, s kart karöltve, segíts segítséggel a segítő kéz kezét fogva, kérve!

9.
-Lehetne!,a lehetséges lehetőség lehetősége!
Lehetne!,a lehetőség lehetséges lehetőségének lehetségesen lehetséges lehetősége!
Lehetőleg lehetséges!
Lehetőség szerint, lehetőleg esedékes!
Lehet a bár lehetne!
Lehetne a bárcsak, lehetőséggel lenne a minden!
Adottan! Elvetetten!
Megmaradva, kipontozottan kihagyva!
Elkoptatottan kopott adalék kötegben, lisztharmatos szőlőtőke eredetében megfogva!
Megtartva a lehetetlenséget!
Kart ragadva!,a kipontozott helyet feltöltve!
Eredet eredetében, oldatok oltalmában érzésre ható világban,értelmi érzésben értve!
Megértve!
Éretten, értésben becsülve!
Mindent mindenben, a mindenkit tisztelve, a tisztelt tiszteletek tiszteletét értve!

10.
-Egy vidám szempár! Vidáman anonim lélektár!
Egy látó lélek! Egy fájdalmat titkoló csillogás!
Festményben eltakart vallomás!
Festett, finoman láttató vállalt lázadás!
Egy tükör! Egy kapu!
Egy véget nem érő út labirintusát vállaló, szív lüktetésével dallamot író hajnali táncos bál!
Valóság! Homály!
Titkok nyitányait hajtó kérdező morál!
Egy mese! Egy szép szépség szépségét adó, feltöltő kérés nézete!
Egy kalandot kereső kérdés! Egy altatást ígérő végzés!
Egy makulátlan tisztaságot adó, szív általi érzelmi érzés!,egy fesztivál!
Egy bál!
Egy adakozó tartalmi morál!
Egy ütemet igézve taszító félelem, s a végtelenben eldobható üzenet az életben!

11.
-A léti síkság ösvényre tervezett útja!
Vándorbot aranypálcájával színesített varázslata!
Hónapok változtatott álma!
A Január, egy gúnárt ábrázoló állatkert látogatása!
A Február, egy brutális, fázó lelket tűrő agronom nyár!
Márciusra!,ültetett, hamuval lepelként takarót adó felszíni vágy!
Áprilisra!,zálogba adott lelkek, szívet indító útja a kivirágzásra váró lélek valós anatómiáját takarva!
A Május!,valótlanul határt szabó melegedő! Tilosba, vágyat szülő lelki harcmező!
Júniusban, a Júliust váró, hitet élénkítő, biztosító választ kérő stratmezőt éreztető vidám évszak!,búfelejtő!
Haladás a tilalmak hazájában a szív stabil indíttatásával!
Az egyből a kettő megoldhatóan megoldhatatlan hányadok hazája az érzetek otthonában!
S mendegélve, a Júliust a megnyugvó test lelkének lelki testét adó érzete!
Majd az Augusztus, egy felkészítő előkészítő a szép ember szépnek láttató lelkében az éneket!,hogy Szeptemberben a terebélyes fák alatt az Októbert várja a természet!
S átélve a FÖLD életét, Novemberben olvasva, altatót énekelve, Decemberben újra és újra a természet embere, s az EMBER természetében a lélek nyugalmat keresve, temetkezik el a FÖLD földjének por és hamu altató helyére!

12.
-Vágy vágyában a vágyakozó szellem! Vágy érzetében az érzelmi cilinder!
Megemelve!
Leemelve! Meghajol a tárgyilagos világ, ama két lelkű sportfogadások másságának variációiban!
Emberek!Állatbőrbe bújt nepperek!
Fejlécekhez csatolt keresztek! Fizetetten előadható színházi revüesteken az elesettek
Erotika háromágú csillagrajz anatómiája!
Bőrt cserélő zugkereskedők vámolt jogvitája!
Egy kincs!,ami volt nincs!
Egy dallam éneke! Szótlan szójátékok táncolható miniszteri tervezete!
Felhőkből lógó madárszárnyak! Ördögi bájt kölcsönző vágyak!
Betompult tudat! Tudható alázat!,melyben az értelem logikája lépcsőfokon sétáló kalauz az élvezeti élet, koronát érdemlő hamisságában!

13.
-Meseszép köregylet!
Fertőz a nép tisztelete!
A végtelen értelmében, a véget nem érő fejezetek névtelen története!
Az anonim jogviszonyok fertőzött léti rendszere!
Hivatott lakkozás!
Fortuna kalappal intve csititja a fellegvárban rabnak elkönyvelt emberek hadát!
Poltergeist szellemvilág!,s látva nézve int a morál!
Molekulákkal körbevett tételi elosztásokkal, fizetett elő és utóélet az ízvilágok csontokkal lerakott út porában!

Szólj hozzá!