Január 11-15

1 .
-Kalauz!
Formatív formátumban elírt, el nem fogadott nem válasza a tény közlésében!
Nem fogadott, nem forgatott életek!
Forgathatatlan létrendek!
Formázott tantételben, el nem fogadott tanmenet!
Font! Fonott!
Formatív érzésvitel!,fogalmazott, tárolt tételi létet az élt élet!
Fogd és fuss!
Fogd és tartsd!
Fogd és mutasd a tartalomban a tartalmathatatlan érzelmi szinteket!
Titkolva tartsd!
Titkositva vélelmezd!
Titokban fenntartva titkold az értéket!

2.
-A hitbéli hitelv!
Élten küzdő!
A vád való vádalkuja hittel nem tört értéki rendszer!
Nem tud!
Nem takart!
Nem biztosított érzelmi szinpad a ma!
Mámor hozománya!
Mámor igazsága!
Hazug cselendzser, felszólító, hazug, intrikás világi mámor mámoros áradatában!
Gaz évtized!
Gaz évezred!
Gaz titokban népesített űr kategóriás nepomuki rendelet!

3.
-Való valóság változatlan igazsága!
Váltakozó életrend, változott nagy mutathatósága!
Váltakozó!
Vélten vélt váratlan várakozó, váltott vámrend vámudvari hatósága!
Kötött igazság!
Köthető valóság!
Kutatott nagylelkű, változatos vakság!
Vakon hitt változatos homály!
Váltakozó trend, értelmileg elfogadott véglet!
Ítélet!
Ítélt, mesterkélt, mesterien eljátszott művészet!
Színészet!
Színházhoz kapcsolt emberi termékeny tenyészet!
Színház az egész világ, s benne mindenki egy emberhez méltó színészeti segédlet!

4.
-Művészetben tenyészet!
Emberi segédlet!
Igahúzó népi rendeletben elírt, fennkölt művészet!
Értéket alapozott értékben kiírt elmélet!
Feltett feltevésben, feltevést kínáló rendészet!
A HIT vádalapú rendszere!
Az élten kimért értéket közvetítő lét elméleti kényszere!
Koldus vakság!
Nemesi hatályban átírt mámoros igazság!
Szegénységet felvállalt népi rendeletek, s mesteri szinten kimutathatatlan értelmi érzetek!

5.
-Angyali méltóság!
Váratlan várt hazugság! Ámor keleti fejfedőjét tépi a valóság!
Kültéri piac! Beltéri gát!
Akácos út lombhullató cserjés alagútján tobzódó fél, féltett, félkész, felekezeti trend!
S a vágatlan vitathatóságban homályt int a csend!
Végtére! Végére!
Véletlen nem létező valóságát közvetítve! Politikai kudarc!
Hamurappi sírjához emelkedő gála had! Vezeklés mesterei!
Angyalok bárói!
Vitatható szentimentális árgus szemű utódai!
Hallgatás és tisztelet! Tisztes,fenomén tengernagy felekezetben kudarcos a csend!
Múzeumok éjjelét átadva, adományba kínál az Élet, váratlannak vélt, várt talány az oltalmakban!

6.
-Feltét a kitételre változtatott politikai hitérv érve a Mária tövis gyülekezeti rendben!
Ott,ahol hóhért kiált a meseszép közlény a létekben!
A lény!
A háború szülöttje! A világot átnevelő tábori had tisztes képviselője!
Az ígért ítélet meseszép újszülöttje!
A kiállítva felállított kereszt, mutatós kültéri érdekeltség nem érdekelt főszereplője!
Igaz az igazság!
Mutatós a mutatott mutathatóság! Lopott évezredek! Lopható veterán kezdetek!
Elvehető a mese meséiben a mese keresztes rendjében, a keresztre feszített kereszt!
Mondva tett a csinált talány!,s méltó a vígságban elnehezült trend!
Ítélve ítéltettek!
Ítélve nézelődő, körben köröket fut a köregyletben kört alkotó hadsereg!
Igazságot félretéve, emberi méltóságban úszik a méltó évtized, tizedekben kimért létek léte!

7.
-Megkérő!
Kérhető a kéretlen kérelmi kikérő!
Világ világában világot látó világok! Világi mámor világát átlátó tantételi távok!
Világi mámor világát átlátó tantételi távok!
Nyerő és vesztő!
Háborús szülöttek!
Háborgó!,háborúban veszett termékeny természetek!
Hat! Öt! Négy éves évtizedek!
Keringő násztáncokban, keringést adó útvonal tervek!
Életben életek!
A világ vágott érzelme!
A szó, szavakkal tagadott értelme! Az írás, maga a párduc harcos keringőbe vallott vallomás!
A világ párbaja!
A mutatványok táncaiban elrejtett, hatósági értéknek minősülő, bilincsbe zárt létek!
A mese meséi! A filmes attitűdök vallomásai!
A világ evolúciós társalgó, szeret nem szeret valósága, érték az értékben elnappolt naptári besorolása!
Az idő érzelmi színvonala!
Más a másság mámorító áldozatának áldott sorsa!
Kiosztott kártyalapok felosztott elosztásában, színház a világ a színészet női és férfi tagjaival!
A gyermek még csendes egység a másság átalakult formáiban!

8.
-Művészetben színfolt!
A tartott, játszható, színházi musicaljeiben tárolt egyedi történetek!
Kulisszatitkok homályai!
Koldus létek, születésben mondott, civilizációt takaró tartalmai!
A lét koraszülött létei! Magokból elhantolt hamvak utódai!
Félő a koldus! Féltett a szegény! Félénk a nemes! Bátorító a gróf, a szolgálók királyai váltakozó lelkű nepperek!
Kárt okozó, kártékony jótevők, mind-mind gyermeki lélek !
Látható fázásokban, megformázhatatlan, képlékeny sűrítményekben lebegő lelki létek!

9.
-Mutatványos klasszikusok!
A lét végében végtére ragyog !
A koldus nép hivatott hitvallásban, Amoretto hercegi kíséretek a koldus világ szeretett himnuszi várjaiban!
Templomok! Házak!
Vár alatt várárokban álló várak!
Hisz! Hited!
Hitük hittel! Hitben elnehezült lélek az emberi szív igazságához ragaszkodó érzelmével!
Értékben értelem!
Érzékben félelem!
Fél tétben a fél a fél elemben, féltett filmek a létekben!
Igazság és hazugság!
Általánosítva, igazságban álarcos álarcban úsztatva, lambadázzák el a meséket újra és újra!

10.
-A vég az értett!
Temérdek fénytett!
Téves az élt, névleges tényrendben az élt tétrend!
Egyet az egynek!
Egyben egy az oltott, humánus végtett!
Értelmekben értékek, értékelt igazsághoz kapcsolódó tételi rendek!
Érzelmek!
Érző szívvel szinkronizálva komponált zenei színművek!
Szólj hát hangosan!
Szólj hát, szépen üvöltve!
Szólj érzelemmel tisztán érzetet közvetítve!
Szólj csendben súgva!,és hallva,szólj tisztán ígéretben szépen meghajolva!

11.
-A mező értékben elveszett bokrainak festménye!
A fák ösvényre hajladozó utak rabjainak képe!
A bokrok összefont csokrai!
Maga az erdő a tompulás vágyát idéző érzés, mutatott, otthonos ábrában, elosztottan!
Mind,a híd végi lelki labor igazságos vakcináiban!
A tét! A lét!
A tételben kimért értékben fedezett letéti tét!
Igazságok igazsága!
A földtani labormintás utánzatok angyali bája!
Hol is mesél a mese kezdete?
Hol is értékel az értékbe vetett hit értékének érzelme?
Ki is vajon az igazság vándora?
Kik is a mennyország angyali démonjaiban elbújva bújt bohócok alteregós, másolt klónjaiban a valótlanul valótlanok!

Szólj hozzá!