Szeptember 14-18.

1.
-Az értelmi díszköppeny valósága!
Érték tendenciát mutató számláló bizottság léti világa!
Határt szabó értelmi szemle!
Határt szabó, lírikus taneseti mese!
Mondott szózatok világi szervezetében, oltalmi biztosokat adó, rakoncátlan tisztségek feljegyzett hitében!
Érzelmet kiváltva! Érzéket alázva
Léti fegyelmek, felmagasztalt értelmek, s a más mássági harcokban tűnik el a végzeti rendelet!

2.
-Koldusban nemes!
Szegényben ezredes!
Paraszti felkelésben gazdag, részeg lelki rend!
Hitvány politikai tanmese!
Értelmi díszköppenybe tekert világi szervezetek rendszere!
Hatványozott világi trendek vélten vélt morális tervezete!
Az értékek valótlan valóságainak a ne bánts világ elméletek értelme!
A morális érzetek álarcai!
Hatványra emelt értelmek lelki tipródásai!
Világ világban világot kerülve lirikus az elme szív érrendszerbe csomagolt térképe!

3.
-Választékos érzelmek világi látszatai!
Hatványozott értelmi kitérők evolúciós, zarándok útra tett tételek homályos valóságai!
Értéket, kitéve!
Érzelmet mérlegelve!
Érték tendenciát mutató tudományos tudások világi tervezetéhez adott képlete!
A más mássági tudatok álcázott, vámolt, homályos léti keringők átmásolt szervezetének ösvényre tett életi rendje!

4.
-Az értékek logikai játékai!
Valós alázatok formativ báljai!
Ne bánts világ, kort alkotó trendek!
Hipnotikus értelmi zónákban felfüggesztett végtelen érzetek!
Koldusan szépen! Világban világot járó cinizmus létében!
Igaz zarándoklat, szigorú érzelmi tárlat!
Halvány jégvirág ábrájában a megtört gyönyörűséget adó vágyak!
Értelemben érten!
Végtelen mesék meséiben!
Adott szív érzet igaz érzetében, s a mesék megálmodott létében!

5.
-Valóságok valós álarcai!
Tudományosan leplezett evolúciós zarándoklatok formativ báljai!
Vétlen vélt adakozó adományok, ne bánts világ önkívületi szeánsz hatások!
Adományok világi nászokban!
Szépen szóló szociális trendben utazó vándor létek, igazságot osztó hitekben a végzet!
Egy egynek a pártfogolt párja, s mindenki mindenkinek a szolgalelkű mása!

6.
-Lírikus szemléltetés,az igazság foglyai!
Kalandor életek rabszolgás sorsai!
Átutazó vándor létek, alamizsnát kérő vétkek!
Értéket tartó, koldus-szegény rétegben írt népitélet!
Adakozó értelmek! Felemás képzeti elvek!
Értelmet hirdető világi szemléletek, s lőn az érték az érzelmek felett!
Adomány a misztikus elmélet! Adott a szív-lélek értelmi érzet!
Tudott az érzelmek násza, s érintetlen szépségben érezhető a lélek igaz valósága!

7.
-Valóságok lovagjai!
Hatványozott szemléletek honorált vétkei!
Igaz koboldok! Űrhajós granulátumok!
Honorált elméleti végzetek, sorsot kiváltó analitikus értelmi tévhitek!
Valóságot adva!
Homályos, mély tengeri zárka!
Kötözött, baljós szereteti köpenybe becsomagolt valóságok álarca!
Igaz,tév végzetek!
Igazat kínáló érzetek
Szíves-örömest lelkendező létrendek, s alászállt lélek tévhitében, ama tudományt író életrend!

Szólj hozzá!