Szeptember 26-28

1.
-Színes szívek vizuális világa!
Nászi táncok morajló magánya!
Hozott értelmi létezések, értékben eltompult érzelmi tények!
Idejétmúlt léti elv!
Idejében feltárt életi rend!
Intézett végletben intézhető magán politika öntudatlan harca!
Vége-hossz cselszövések,emigráns, Intézett tényben eltett érvek!
Oldott oldatokban jövőt mesélő történelmi tények!

2.
TÁNCPRÓBA
-A nagysági bálok variált valósága!
Okult történelmi ciklusok morajló világa! Halmozott élvezeti trend!
Értékben eltompult valóságos élvezeti elv!
Takart szívek kimutatott bálja, magasröptű csínytevések variált áthatósága!
Adottan torz jellemek!
Igazságban elhunyt érzelmi végletek!
Híresek,gazdagok,szegények és szépek!
Igaz bojtár léttel,vigan csak mesélnek!
Mondottan mutatva,baljós, részeg elmék igazat hozó jövő talentuma!
Mutatott, szépen szépet kutatva,valóság az eredet eredendő harca!

3.
-A világot járó hadvezérek körtánca!
Álmos, logaritmusos csendéletek progresszív, adományba tett lázadása!
Holt tengeri vázlatok! Alkut kötő variált sablonok!
Idejében múlt kelengye keresése, vitatott szív értelmek valóságos kérése!
Adva kapott tudomány!
A világot látó körbál táncánál!
Adottan tett impulzusok fesztiválja, s mérges gyík által komponált harsogás impulzív megnyilvánulása!

4. KULTÚRHÁZ
-Mondva mutatott őrgárda játéka!
Hozott talentumi játékok aszkétás múltja!
Önkény uralmi rendeletek! Akut történelmi ismeretek!
Igazat kímélve, igazságot remélve, ősvezér, taktikus, reményt ígérő képzetek meséje!
Valóság pengeélen!
Igazság kötözött érzelmi színterek ismert hit hitében!
Értékelt, színes művészet taktikus játéka, örvendetes lelkiismeretek valóságot adó honorált centruma!
Vak vakságban! Látó látásban!
Mororizált epicentrum a lélek látomásában!

5. KULTÚRHÁZ

-A művészet kultúr ősei!
Átutazó vámpírok angyali lelkei!
Hipnotikus űri kelengye!
Vad hév lelkesítő, vámot szedő, léti léte!
Igézetten csodaszép!
Mesélve mesél a nép!
Hirdetmények poligráf vizsgálatait értékelve vezetve,jót jobban,s jól is lát az eredet lelke!
Idézve és igézve!
Érten tud az elme szív lelki léte!
Értékelve elveszve, magán harcos az érintett mesélő az érintettet nézve!

6. KULTÚRHÁZ

-A művészet szolga vére!
Rabságból kelengyét váltó eredet példaképe!
Adományba ténfereg!
Kiadott parancsba elmereng!
Heves érzelmi ciklusok vitatott fesztiválja, önuralmat gyakorló, lázadó politikusok folyamatot adó lelki arzenálja!
Általányban kopott!
Létezésben adott!
Szóló szólisták csoportos gárdája,ismerten ismeretlen lelki éljenzések monoton,valóságot adó partija!

Szólj hozzá!