Szeptember 28-Október 2.

1. KULTÚRHÁZ

-Az éljenzések szolga vére!
Hírt adó művelet a valóság bére!
Értékben eltett!
Értelemben elvett!
Értékben ért, lát, végzetet él az eredet!
Ítélő lírikusok!
Amorf bábu kongresszusok!
Vigyázó rendelet vitatott értelme!
Vidéki sanzont éneklő kalandorok értékelt érzelme!
Hirtelen ítélet!
Hitekben csendélet!
Vitéz kalauz a mesékben szép ígéret!
Elveszve, eltéve, elesett rész az érzelem igazi jelképe!

2.
Kultúrház (pakolás)

-Variációs jelképek öntudatlan bálja!
Igézve szép ítéletek honorált világa!
Rakottan szép mesék országa!
Adományba adott tartalmak takart valósága!
Idézve kért értelmek!
Igazságot adó mesteri tévhitek!
Átható megtorlások igaz gazsága!
Alkut kötő nézetek, intézve, tetten ért jellemek!
Másléti tények adott tartalmi értékek, s egyenjogúságba vádolt hamis képzetek!

3.
-A világító sablonok láthatatlan festménye!
Szív eredet látványt alkotó képzete!
Fényt érzékelt eredet!
Meseszép cselszövés mintájában maga az eredendő eredet!
Értékek szintje!
Érzelmek értéke!
Vélt jogviszonyban vált félelmek mértéke!
Tudottan szentesített!
Tudományban keresztre feszített!
Létezések egyenjogú társadalmi feljegyzése,értéklet mesék újratevezett meserendszere!

4.
-Világot járó képzetek!
Vándorbotra tett végzetek!
Határtalan határok határtalan határa!
Alkut kötő máslétek e világi nagysága!
Örök nyugalom!
Örök talentum!
Örök örökletes értelmi skálákra szánt tartalmi paktum!
Tudományos, álmot hozó ábrándok!
Valóságot adó máslétben látott valós álmok!
Önuralmak szolga vére!
Rabságban átigazolt értelmek érzelme!
Hit hitében erkölcsi tények, érzéket adó külvilági létek!
Értett szintézisben tudatot vámoló értékek!

5.
-A létezés poligráf vázlata!
Általánosított rendeletek ionizált tudata!
Hatalmi sávok válogatott, materialista világa!
Igézve idézett tartalmi létek válogatott tudástára!
Hirdetve és intézve!
Érzelmi színterek mutatott élete!
Tudományba adottan!
Értelmekben mutatottan!
Igazságot adományba, öntudatot variálva!
Hitek ellenszegült érzelmi vázlatait adva a magán politika értékelt világa!

6.
-A makulátlan lélek eleven tánca!
Adott szimbólumok homályos világa!
Értelmi nézetek variált valósága,s cinkos hadművelet e világi bálja!
Adottan szép!
Művészien mesterkélt!
Idézett létek értékelt minősítésében,s válogatott közrend a nép tisztelt tiszteletlenségeiben!
A végletek bárói!
A cinizmus királyai!
A tisztelet nemes ifjai!
Válogatott néprend! Öntörvényű lélekrend!
Adomány a végletek értelmi érzéseiben ,s átható tanulmány a filmes attitűdök földi léteiben!

7.
-A működés változatos eleganciája!
Tört évezredek valós világa!
Érték teremtő logaritmusos nézetekben titkot követő evidens létezések hozott politikája!
Holt izmusok!
Áldott paktumok!
Művészet szolga vére, általányban kopott értékek érzelme!
Víg a lét!
Víg a hév!
Víg a mese!
Víg a homály kezdetének a végtelen vége!
Víg a kudarc a távolról integető érzelem!
Víg az életben eltörpült végletben a végtelen!

Szólj hozzá!