Október 5-9.

1.
-A zongorázó hadtestek illuminált násza!
Földi lakosztályok kortalan világi bálja!
Hozott és vitt értelmi díszszlengbe csomagolt, árut kínáló lélek!
Féltett féltésebe tekert érzelmi színterek!
Evolúciós nagyságrendek!
Holtod-holtom, tartalmi díszszlengben elmereng!
Mereng a lélek öntipró násza!
Mutatott és mutathatatlan királyi nagyságok átka!
Által, benne és véle!
Intelmi érzelmek felkinált lelkeit nézve!
Hevesen szép, szelíd létezések, s méltósággal megtekert méltatlansági létek!

2.
-Lírikus szemfényvesztés ioncserélt másai!
Fél-fél értékrendet adó létek variációs állomásai!
Határozott tartalmi titkok övezte érzelmek!
Víg vonulások szövetkezeti trendjeiben kódolt léti tételek!
Az intézett és az intéző!
Mérföldkőhöz csatolt érzelmi kikötők!
Variált végletek! Variálható érzetek!
Vitatott létben keresztre feszített érzelmi színterek!
Htomállyal világosított értékeiben, intézett jobb és bal oldali csatolt életek trendjeiben!

3.
-A szerkesztett idealizmusok kottarendű képzete!
Érték teremtő politika vitatott tantervű ismérve!
Hitet adó lapozgató jelen! Művelt művészetben tiltott érzelmi kegyelem!
Mivesen szép ígéret!
Művelten takart érzelmi végzet!
Erkölcsös, magasztos máslét oltalmi végzete!
Hermetikusan elzárt életi kelengye, tanokat ismertető jelképek jelképe!

4.
-Megteremtett politika!
Élten kopott valós látszata! Hitelesített szemfényvesztés tollbamondott fonetikus vallási lenyomata!
Vidám kuruzsló létek!
Hanyatló érzelmi tekintélyek!
Művészien kalandba imitáló, valós nézeti elvben mutatható kételyek!
A vallás negatív valósága!
Az intelmi klasszikusok megélt rapszódikus álma!
Határozott vallási végzetekben újjászült nemzedék, a sorsot alapító mutatványos létek végzeteiben!

5.
-A valóságot megteremtő hitek létei!
Ígérten ítélt természeti képei!
Napkollektoros tartalmi rendeletek!
Fonák mintájára készített életi végzetek!
A holt évezred nagysági bálja! Eldorádó végzeti, hanyatló morálja!
A lét tételi biztonsága!
A mutatott végzeti bálok anonim valósága!
A valóság léti keszkenője!
A tartozkodó jelen értelmi képzete!
A hit hitelességében a tartalmak vak világának vaksági látszata,s mondott érzelmi tompultság a nászi morál kódolt valósága!

6.
-A vámolt létek tartalmi útvesztői!
Intő és intézett érzelmi tételek kimutathatatlan, vámolt vétkek határozatlan értékei!
Való és valótlan tételi érdekek!
Hitben tompult akaratlan végzetek!
A ma született jövő talentuma!
A létezés földi tanának vámolt, pokoli vázlata!
Apály és dagály!
Vizoszlopba rajzolt érzelmi morál!
Adottan tovatűnt ismert ismeretlen, s a vég határozatlanságában kódolt érzelmi küzdelem!

7.
-A mítoszok földjén átutazó életek!
Vakságba szentelt láttamozó képzetek!
Fortuna idézett jellemét tekintve, szerencsét álmodó, akadozó képzetek, ismert és ismeretlen érzelmi színtek, fegyelmezett jelzések!
Örök talentum!
Okozott tartalmi spektrum!
Adományt adva! Adakozó, léti, variált változatok sorozata!
Hit hitelességében a föld missziós, vázlatot kínáló oltalmi sorozata!

8.
-Az élt létek, rakott szintű tartalmi cselédek!
Honorált báj, kongresszusi morál, egy-egy általányban kimért, szponzor lélektár!
Vad tartalmi spektrum!
Igézett, adakozó, vámolt, szabad,tradicionális elvi arborétum!
Finoman gúnyolt erotika!
Tág tantételben vitatott politika!
Híresen gazdag!
Művészien szép!
Vígan cseléd a közéletben élt messzeség!
Ítélt, díszített, termetes trend,s másnapos szeretetben elmereng a csend!

9.
-Vidáman szép!
Művészien ítélt!
Vonult évezredi mélységben, páratlan szépségben kimért!
A mutatot ppárharcok Ítélt világa!
A honorált báj mondva tett valósága!
Adomány!
Közrendi szívélyesség oltárára fektetett, páratlan általány!
Hirdetett népi végzet!
Vámolt értelmi képzet!
Intve tett,variált érzelmi szintek!
Más a másság, az erkölcsi világ, pokoli násztáncában járt, lakájos vidámságában kimért akusztikus hitvilág!

10.
-Az érzelmi politika valós látszata!
Koldus, nemes,agg arborétumi hitvilág tudatosan tudott,részeg állaga!
Mutatható küzdelem!
Terjesztett féltésben, félő értelmi rengetegben tárolt végtelen!
Határozott cselszövés!
Intézett érzetben elszánt csínytevés!
Érdek és érdekmentes színezett porta!
Evolúciós trendben kialakitott érzelmi rosta!
Értelmi ítélet! Érzésben kísérlet!
Hanyagul pimasz, tudatosan tudott csendélet!

Szólj hozzá!