Október 9-12

1.
-Kutakodó világi látszatok!
A világ koldusbottal integet, vigyázó szózatokban érzelmi válságot!
Oltott magzatok!
Oldatot kínáló, értelmi, okult tartamok!
Vizuális létrend homályos világi bálja!
Mutatványba, tartalmat kínáló érzelmek adománya!
Világi lét, világi ítélet!
Vígan vad érzelmekben tompul el a néprend!
Létek lelkei! Lelkek létei!
Létesített lélekrend a lét értelmét kínáló érték értékei!

2.
-Hipnotikus másság! Variált lágyság!
Határt szabó trendben írt életek, váz alkatú jellemek!
Hirdetett trend! Ritmikus rend!
Vámolt léti életek!
Vigyázó, mérföldkőhöz kötött szerepköri szerepek!
Misztikus ügyosztály!
Látnoki ábrándban süllyedő magány!
Hitelesített lét! Műszakilag, kémiába süllyedő mélység!
Lidérces építkező örök talentum!
Vámolt létben adott sprekrum!
Igaz és hamis vitatott tételek, igékhez kapcsolódó hamisítatlan lényegi életek!

3.
-A hirdetés eleganciája!Lopott évezredi morál valóságos bálja!
Álomország valós léte!
Éber tudat másnapos szereteti jelkép tiszteleti ténye!
Adományban értékrend!Fizetetten, szétszórt értékbe temetett trend!
Adakozás a lét misztikus evolúcióját vázolva,s megmártott szereteti jelképek, tisztelet s tiszteletet adás oltárra emelt lélektana!
Határozott érzelmi diplomácia!

4.
-Adományban valóság !
Akut történelm cciklusban homályos igazság!
Vázolt léti trendek!
Átutazó nagysági létek!
Világot világban, világot világnak, világtalan világok elképzelt trendi talánynak!
A misztika árnyalt oldala!
Az evolúciós hanyatlás világi tompulása!
Kirakott gépi trend! Hibák analitikus másolása!
Mérgezetten méreggel tiltott életekben, maga az érzelmek tompult vallása!

5.
-Misztikus tanismeret!
Érték kopott nemzeti elvek!
Hirdetett szereteti trendben, elnehezült érzelmi képzetek!
Az ítélet portugál tánca!
A ma született hit elvi világa!
A mortalitás vásott fogú misztikája! A kalandozó báj szereteti hiánya!
A világi béke őshonos értelme!
Koldus vén cigányok értelmét keresve!
Halott szerencse a szerencsétlenség jelképe, igaz igazság a tündöklő világ mortalitás bájképe!

6.
-Az élővan tanismereti képe!
Hitvilágok ismert értékű elvi kérdése!
Híresen művelt népi egyletek!
Értelmet kereső léti trendek! Vontatott általány!
Hitelességet félő,éltető okult találmány!
Művészeti szépség evolúciós vázlata!
Hozott és vitt értelmi szelídség adott tana!
Variált szépségben ítélt értékek értelmi vázlata!
Szórt izmusok! Való és valótlan világi látszatok!
Idő, s zóna nem létező tana,s a lágy szereteti érzelmek ismeretlenséget árasztó földi logikája!

7.
TÁNCPRÓBA
-A tartott fegyelem!
Az öntudatos báji kegyelem!
A hirdetett tudat múzeális nagysága!
A mutatott végzet inspirált tudása!
A heves érzelem igéző érzése!
A másvilág vitatott e világi tájképe!
A művészet eleganciája!
A ritmikus érzet hanyag spirituális variációja!
A vágy klasszikusa! A vagyon nem létező ideológiája!
A hatalom nagyfokú, bőkezűen elnappolt tartalma!
Az okozati függvény észszerű, kéjenc értelme!
A világi báj adott tartama,s a nem létező cinizmus láthatatlan igaz variációja!
Adottan szép, mesélőként eltáncolt formativ világa!

8.
-A vezetett szívrend értékét tekintve!
Lírikus elmefuttatás a lét félelmi mértéke!
Hitelesített rapszódikus tartam!
Mutatott, színes értelmű, vázoltan adott tan!
Vidám klasszikusok művészi lázadása!
Amorf anyagrendszer, kémiába hajló variált meghatározása!
Élő és élettelen érzelmi vegyület!
Hideg és meleg közlékeny érzetű eredet!
Változó és változtatott!
Vontatva hanyag,szabadságba burkolózott!

Szólj hozzá!