Október 12-16.

1.
– A valóság arzenálja!
Álló cinizmus tartalmi világa!
Látszati fesztivál!
Értelmi képzésben értéket teremtő, epilógusnak írt tartalmi ideál!
Oktatott valóság!
Aranyló lepellel takart hamis másság!
A való variált látványi tervezete, a mese mesterkéltségét adó lét utángyártott tétele!
Hitet hitelesitve, a hit értelmét őrző értékek igazságát féltve és félve!

2.
KIÁLLÍTÁS
-Határozott színes sprekrum!
Okirat hamisitó talentum!
Vázolt léti szerepcsere!
Harci szemle megrögzült léti díszt kölcsönző, epilógusba írt tervezete!
Idealista hitvilág!
Álom álomból, álommá vált valóság!
Lírikus tartalmi végzet!
Oltalommal kísért értelmi kísérlet!
A szép szépségében szépen szóló szervezett eredet!
Eredetiséget kölcsönző, érték űző vegyület!
Hamisítatlan tartalmi ideál síkja, s mesélve szép a mese valóságos útja!

3.
-Határozat mértani fogalma!Értelmi tévesztés epilógusi tartalma!
Féltett érdek adó szervezetek! Ismert ismeretlen eredeti rendeletek!
Valóságok álom képei! Határozatot adó lét értelmi tényei!
Mámorban józanság tantervi útja!
Igaz érzelemben követett határozatok lírikus tényei!
Adományban végrendelet! Értő és értetlen szervezeti trendek!
Hitelesített hitvilágok ioncserélt értékei, s a menetelő végzet tartalmi tényei!
Itt-ott adott tantervek képei!

4.
-Tartóa szív! Tárolt a rendszer!
Értelmi képviselő, szirén szózatok, kamatlábra emelt érzelmi hangzatok vádjaival él az EMBER!
Aranyló messzeségben!
Szép szépségeiben ,szépnek álmodott végzet tudatos hitében!
Értéket mellőző tartalmi hangzatok, kottarendben vezényelt líra üdvözletében!
Hit hitét értékelve! Hit hitében elvesző logaritmusos rendben!
Tudományra emelt érzelmek tételeivel ,s a minta mintára készített, formatervezetten előadott hitek tételeiben!

5.
-Az emberi tudat tárolt tartalma!
Értelmi színtévesztés variált sablonba tett tudatok intenzív, manipulált váza!
A világ látszata!
Ez értelem értéket követelő, értékkel rendelkező, értő érten, értő had mássága!
Ma,értéket, értő érten, értő had!
Font más más, más a valaha,valamás tudatában a valós tudat!
Igézett értelmi búfelejtő!
Értéket kölcsönző érdek alapú útvesztő!
Homály világosságában vázolt értelmi díszköppeny,s méltóságot kölcsönző érdek kereső rendezett rendszer!

6.
-A valós tudat lírikus eszményképe!
Hirdetett népitélet e világi szervezetek!
Ítélt ítélet értékét tekintve, rab rabságában szabad tisztelet a megteremtett idő szociális léti elve!
Titkot cserélt ioncserélt változatok!
Adományba tekert, hamisítatlan, ok okozati alázatok!
Takart intermezzo a tudati elv hatalma,minden a mindenben a valóság hazug,ideál mintára épített változatok változata!

Szólj hozzá!