Október 23-26.

1.
-A valóság adománya!
Öntudott öntudat alteregós mássága!
A hirdetett lét homályos vakságának anonim tudati világa!
Határozott művészeti talentumok!
Tudományos másvilág! Határozott valóság!
Tartott fegyelmi cinizmusban adakozó formatív alázati meghajlás!
Mutatott hitelvek!
Értékelt képzetet adó figyelmek!
A díszített közéletben elhantolt érzelmek hitelesített tudománya,most a tudat tudatos tudásának világa!

2.
-A másvilág tudománya!
Határozott érzelmi morál álcázott valósága!
Oktatott tartalmi érzéklet!
Vad hév alázatában a kultúr tartalmat adó, mutatható természetes természet!
Adományban érzelmi talentumok!
Féltő hév, mesteri színvonalra emelt értelmi kábulat!
Manipulált, léti földtörténet történelme, átszellemült határozat a vak vadság értelmi hitében!
Intellektusok adott tartalmaiban talált találatok a jelent adó jövő világában!

3.
-Az történetek adakozó látszata!
Manufaktúrás kultúr történelmek a vázolt politikai trend hanyatló világa!
Formák, formákba öntött érzelmek variálható látszata!
A valóság űrpolitikai rendszere!
Lét félelmi képviseletek hirdetett érdeke!
Másolt tartalmi okult okozatok, most mutatva a FÖLD álló képében a valóságban mozog!
Vitatott tartalmi lét okult valósága!
Más a más szereposztások kommunikativ alteregós világa!

4.
-Vándor klasszikus léti történelmek!
Hidegben meleg kézfogásos vétkező vétkek!
Intelmi látszat világok ffelkináltan variált megmozdulásban, őrt álló tudakozó meghajlások!
Hitelvek érzelmi értelmekben!
Vitézi, önkritikát gyakorló szerepek a végletek végtelenjeiben!
Ima a nap kezdeti indulója!
Beismerő vallomás a déli adakozás valóságos tábora!
Meghajló tisztelet az est adományában a jótét vállat simogató érzelme, s magányos önkritika az éj takarót adó végtelen meséje!

5.
-Tapintatok értékelve!
Értelmi tézis, valóságot bontó, formatervezett tételi rendje!
Nemesitett érzelmek!
Értett szintű értelmi értékek!
Intézetten jó és bal oldali, végzetet záró vétkek!
Egységesen moralizált szerepeket adó trendek!
Igazságok azonosult bánásmód alakitásában!
Hazugságok a feje hajtott érzékek valódiságának alázatában!
Adottan szép, szépnek látható életek!
Igazságért küzdő, félénken,félsz érzelmet adó valótlan tévhitek!

6.
-A valós látszatok anonim világa!
Érten kopott évezred morális vaksága!
Hirdetve szép ítélt lét!
Általányban kimért érzelmi kép!
Váltott értékű szintek igaz adománya, határozott szép ígéretek, álomország álma!
Igazságok valósan!
Adott szintek lépcsőzetes formái mutatott homályban!
Emberi képzeletek, emberségben elsímított trendek!
Adott korszakalkotás, mély érzelmekben igazán vadul,ott az ott jelenében hamisan igazul!
Szépen szóló üzenet a szeretet sablont rajzoló valóságában, s mélyen adott mélységes tisztelet a van jelent adó jövő otthonában!

7.
-A pártfogó elegancia!
A tudati világ valós nagysága!
Álomból álom képi valósága, adomány a trend mutatott világi bálját szinkronizálva!
Határt adó képzeletek!
Mondva tett eretnek rend rendeltetésének paraszti sorsában, hanyatló, érzelmi megmozdulás a grófi szakosztály királyi várában!
Adottan! Kapottan!
Labdarúgó bajnokság a valóság otthonában!
Igézett, szép szépség, lélek emelő rendszerű rendetlenség!
S adott szimbólikus érzelem, mese a mese keresztjében!

8.
-Válaszutak választékos értékhez fűződő érzelmi morálja!
Igaz a hamisság általányban kimért valódisága!
Szép a szépség szépnek álmodott szépsége, s szépnek állított a szépséget adott természeti kincs látszati mértéket tudatot tudatos tétele!
Valóságok analizált színháza!
Átszellemült valódi átkok, korokhoz csatolt tény szerű martaléka!
Határozott léti cselszövés akadályhoz csatolt érzelmi riadója ,s mesélt színészet a szeretetek valótlan valódisága!

9.
-Szerető szívek!
Talentumi hajsza!
Örökölt örökletesség virtuális léti parádéja!
Fényév távolságban mért szereteti trendek!
Adott a szív, a lélek a messzeségben szendereg!
Halmozott értékek ne bánts világ látszata!
Féltő kéz oltalommal kísért alázott alázata!
Hitben értő értelmi kincsek,vadság heves tiszteletében a valótlanul kulcsot kérő tekintélyes figyelmek!
Most mutatva látható, az őr őrben álló mesterséges vigyázó!
Akarnoki, terebélyes fák alatt szendergő, szél fuvallatában lélegző, csillagokkal álmodó tiszta értékben, tisztaságot kínáló szereteti riadó!

Szólj hozzá!