Október 27-30.

1.
-A világ látszati parádéja!
Szerető szívek szívet markoló, adományozott érzelmi világa!
Igézve szép! Ítélve kiélt
Valóságban emberi az értelmi kép!
Határozott háború!
Polgári talentumok, osztott lapok játékot adó tudati variációk!
A lét ismert tanmenete! Értelmet kínáló érzelmi szintek valóságos meséje!
Adományban adott a szép szépségének megtisztelt érzelmi világa, s kapottan adható és kapható a szeretet variálható világa!

2.
-A látszati gömb mutatható kereksége!
Érzelmi szív szeretetek kör alakú képe!
Kihatott, variált, szint színre játékok!
Adakozó az értékkel, érzelemben kapható valós igazságok!
Határhoz közeli határt adó képzetek!
Oltott oltalom szögfüggvényében a klimatizált léti történelmek!
Hideg és meleg kézfogások valótlan állomásai!
Intelmi jogviszonyok valóságban kárhozatot adó, ne bánts világ korszülött álarcainak alázatai!

3.
-A valóság átszellemült ifjai!
Értő szívek, ne bánts világ karizmatikus jelképei!
Hitelesített trendben átigazolt valóságok!
Határt adva,határt szabó, önkritikát gyakorló tudatos alázatok!
A világ térképét adó érzelem! A hit értelmét kínáló értékhez csatolt értő védelem!
A mutatható, múzeális, látszati kendővel takart művészeti létek!
Vigyáz a lelki igazságban adható igazságos végzetek!
Hirdetett a mese szlogenjében írt történet, s történelmet adva, okult okozatban írhatók a történelmek!

4.
-A mutatható szintek valóságai!
Adva tudott érzelmi ciklusok homályos vágyai!
Takart lepellel inspirált vágyak értékei!
Most adott a tudati szint alteregós képmásaiban a lelkek tükrei!
Vadóc hajlamok!
Vadságban értékelt bűntudati alázatok!
Feljegyzést kínáló mondva tett tettek!
Mérsékelt, valós érzelmekben intézett végtelen történelmek!
Adott a tanmese inspirált végzete!
Adott a történelem, történetet író manipulált érzete!
Világot mutatva, tudomány az érzelem, s a szeretet titkaiban veszik el a félelem!

5.
– A valóságok valósága!
Mutatható létrend variált adománya!
Határozott oltalmak, világi szervezetek!
Intelmi jogviszonyban adakozó félelmi érzetek!
A háború és béke nagyszerű tervezete!
Kicsi a nagyban, átszellemült léti szerepek,nagyot álmodó kicsiny érzelmek!
Kiadott parancsok a lélek tükreiből fakadó tisztaság jelképei!
Most a tudat játszóháza a világi színházat ölelő teremtmények utó gondnokai!

6.
-A ne bánts világ alázata!
Holtod-holtom valós álmának érzelmi, szintekre emelt világa!
Értékek s érzelmek tisztitott valósága!
Átszellemült lelki ismereti tételek vitatott, anonim körparádéja!
Hiszek a tudat tudatában!
Hiszel a tisztelet értékelt világában!
Hisznek a becsület megtisztított értékében!
Hihetnek a vigyázó lelkiismeret tudatot kímélő, teljesitett alázatok felemelő lelki tényében!

7.
-Valóságot használó egyszerű szirének!
Határozott felállásban a működtetett nagysági elvek!
Értékben felújítva! Érzelemben elnappolva!
Értett közlét fenntartható moralitását ajándékba adva!
A természet negédes kincse!
A határozott tudati érv virtuális keresztje!
A valóság átszellemült tételi trendje,maga a magán védelem tettekben mért rendje!
Határozva és határoztatva!
Művészeti kincs a lenyomatot adó érzelmek eltüntetett tartalma!

8.
-Tartalmi díszlécek!
Verselő,szép, ígéretes érzelmi szintek!
Baba,bábu, gyermeki felnőtt, érett korban születő új lelkek!
Értelmi képviseletben fellángolt értékek!
Hitelesítve a hit hitében a magán harcos jellemek!
Értékelt a félő, értékelhetetlen a féltő értékben elvesző lelki keszkenő!
Adottan tudomány!
Két szálon vezetett öntörvényű magány!
Lázadó korosztályok!,vén, agg,születve öntiszteltek, tudottan érzelmi tudományban kiszámolva elvesző lelkek!
Igen-nem létezésben, igen féltő elvesztésben!
Nem alázat számvetésben, tudakozó lét a matematikai szögfüggvények tételeiben!

9.
-A tanmenetek estebédje!
Tudakozó, léti rendben eltöltött év az év keresztjében!
Hirdetett érzelmi szintek!
Eltörpült létezésben a félsz félelmet adó érintetlen érvek!
Hideg és meleg erotika játéka!
Lelki lakosztályban kopogtató, tágas űrt adó határozott politika!
Értékek szolgakézben!
Értékelt tudati világ a mese keresztjében!
Adományozott félelmi játékok!
Adott a magán harcos képzetek!
Adható az érzelmileg érzelmi tisztelet!

10.
-A vállalkozó képzetek inspirált nászai!
Távol az ősi foganat hitelesített álmai!
Vak valóság! Vakon látható tisztelet!
Vak érzésvilágban veszik el a mélységes alázati trend!
Elemek elemekben! Szétszedett alkatrész az emberi test belsejében!
Lélek, szív, tudatban az agy térfogata!
Határtalanságot adó, határt szabó molekula!
Tisztított és tisztátalan!
Alázati szögfüggvény a számtan kódolható számsoraiban!
Kivonható egyveleg!
Összeadásban tisztelet!
Kivonásban romboló, s az osztott tanmenetekben, minden mindennel pótolható!

11.
-Vándor létek, vándorló képzetek!
Hitben hitelesített értelmi végzetek!
Elegáns, vad érzelmi színterek!
Igézett érzetek ígért nézeti elvekben elmereng a végtelen végzet végtelenjében a tisztelet!
Hirdetve szép a szépség evolúciós vázlata!
Igézetten értelmes a mese végében írt monopól trilógia!
Adomány a szeretet önkívületi harcában a szerethető léti trend,s makulátlan tiszteletben örvend az egyéni lét értéke, ami magában szent!

12.
-A végében a végtelen végzete!
A végtelen kezdetében a végben mondott történet elő meséje!
A végzet keresztje!
A véget jelölő végtelen előkertje, a kezdet értelmét adó érzetek végében a tételt követelő trendek!
Hirdetve és vezetve!
Adva és elvéve!
Elvétetten adott adakozó minősítésben!
A hitek politikája!
A messzeség anatómiához kapcsolható elemzési vára!
A díszített értékek kapott érzelmeiben a látszólagos népi tiszteletek a szívélyesség üzleteiben!

Szólj hozzá!