Október 30-November 2.

1.
-Szivet adó, szívet kérő!
Szívbe markoló, szívben érző!
Szívet kínáló, szívet féltő!
Szívben tartó, szívben elvesztő!
Szív szívet kímélő, létező, értelmi útvesztő!
Szív lelkében figyelő!
A szív testében tévesztő!
A szív tudatában, tudatlanul gyémánt a félelmi kísértő!
Határozott értékben!
Vélt szimbólumok, mesteri test kiképzést adó tetteiben!
Híresen intézett! Hirdetve értékelt!
Határozva tudatban módosított szimbólumok vázlata, s a létező lélek szívet markoló alázata!
Tartalmi,léti díszpolitika!

2.
-Tartalmi sziluettek!
Határozott elvi rendek!
Hit hitében marcangoló lélek, Adonisz halálával újjászülető létrend!
Vad léti szerepekben!
Hirdetett ítélt csend tiszta érzelmi érzéseiben!
Tartott fogságban tartó talentumok!
Ígéret szép szavában az igazságot osztó pofonok!
A vétkek tétele! A vélt tett tettében a minősítés értéke!
Igaz szolgalélek a szolgaság emberi jelképében, s minősítések a szív érzelmi tematikáját adó tételek tényeiben!

3.
-Valóság a valóságban!
Adott talentum a világító lét hamvadó,gyertyalángban égő lélek szolgaságában!
Magán tudományos jellemek!
Adott sziluettes képzetek!
Hirdetmények ígért látszati valósága, oldott oldatok világmegváltó, másvilági bálja!
Határozva és határoztatva!
Határ a lélek, szív értelmi tudománya!
Oldatok kiadott értékeivel, mérgezett, valótlan életek a tárgy a testben érték jelentésével!

4.
-A művészeti szint tudományos ága!
Határ a határtalanság határát adva!
Vázolt léti trendben mutatható értékek, finom gúnyban művészet a fenntartható értékrend!
Adományban zártan!
Igézetten nászban!
Valóságban álomba!
Közléti trend a homály világosságában!
Font fonatok érzelemdús léte!
Szerethető szeretet, üldözött vad szerepét félve!
Eredetben eredendő eredet a tételhez fűződő léti trend!
Most a tudat határtalanságaa határokban szent!

5.
-Távolba merengő léti létek!
Holtod-holtom,mesterien hű képzelt elvek!
Hitben állandósult politika!
Értékben messzecsengő, labirintusba zárt művészetek otthona!
Halvány jégvirág a csend zárt ajtajára festve!
Szüntelen tétova lélek, s a lapozgató figyelemben eldereng!
Határozott léti turizmusban átszőtt érzelmi sablonok, őrt álló figyelemben figyelmet kérő angyalok!
Adottan szìntévesztő a vak valóság értelmében a kikérő!
Művészien ,szépen és csendben, értelmet kér az érzelem a világ trendjében!

6.
Temető után!
-A végzeti trend meséje!
Az átutazó lélek kultúr zenéje!
A mutatható érzelmi szintér látszati köztere!
Való és valótlan művészetek kódolt térképe!
Adományba zárva, köztudati szereposztásban!
Híresek, gazdagok,szegényen bölcsnek látható koboldok!
Adott adakozás zarándok útján elvesző lelki utódok!
Azt tudva! Azt kérve!
Azt a tárgy ragjában felszínen érintve!
Ezt adva! Ezt kapva!
Ezt a tudat aránytalan érzésvilágában eltéve, elmarva!
Határozva, s határozatba adva,határt ad a szereteti műhely öncélú zarándok útja!

7.
-A váltó organizmusok félkész értéke!
Feljegyzett életek homályos végzeti rendje!
Mutatható lét valóságában mutatva,a föld az ég variált centrumi világa!
Értékben feljegyezve!
Érzésben eltemetve!
Ígéretben megszegve!
Intézésben, kiosztott lapokkal játszva, fűszerezve!
Hitelesített dramaturgiai alázatok!
Vitatottan valótlan, valós látszatok!
Homály és fény árnyékolt képzeteiben, méltó és méltatlan hadviselési tervezetben!
Színesítve és feketére festve!
Világosban a sötét miértjében a létet félve s értve!
Ítélt, szövetségi hormonokkal a vég végét kódolva, s a művészet szeretetében az érzéseket eltompítva!

8.
-Tudományos tételekben elvesző politika!
Érték megkülönböztetés színtereivel fűtött érzelmi komédia!
Halvány jégvirág, az ablakon díszített természeti rend!
Érzelmi szint színre játékokban az adomány a szív szavában szent!
Mutatható labirintusi hajsza!
A világ a világban, a lélek lelki állapotát adva!
Tudomány a vezeklés természetes rendje, s Napóleoni háború csatáját űzik a szeretet angyalai a komédiás életekben!

9.
-Varázslatos értelmi tévedés az érzelmi út variált alázata!
Határozott tudati szimbólumok mutatott és mutathatatlan értéki meghatározása!
Adományban elveszett léti létek mutatható valósága!
Eleganciát adó morális vétkek!
Okult okozatban az ok mérvadó tétele!
Ígért és mesélt társadalmi rendekben a politika mérge!
Meghajolt lelkek labirintusi útvesztői, s láthatatlan nyíllal lőtt sebek felepitett, életi vezeklései!
Adva, s kapva,színesítve, s szint láthatatlanságba rajzolva!
Hit hitében, hit maga az élet, bízva ad a tudás bizalmat a létnek!

Szólj hozzá!