November3-6.

1.
-Tudatot érzékelő értelmi kísértő!
A világ báljában színházi szakértő!
Adottan,s kapottan!
Mutatható színészi vázlatokban!
Értékelve, félve és értve!
Mondott szív érzelmi kitüntetések választható trendjeiben élve!
Ígérten! Tiszteletben!
Festett műremek kultúr környezeti képében!
Hitetve s hittel vezetve!
Tudottan s tudatot tisztelve!
Érzelmekben az értéket közvetítve, valós és valótlan tudati tartalmak féltett tételeiben értékelve!

2.
-A vad világ alázata!
A vad érzelmek átható otthona!
A vad hajlamok vadóc látszata!
A vad értelmek vadnak inspirált, mozgatott tudata!
A hitek tiszteletei!
A hitben ellenszegült értékek fennkölt érvei!
Az intéző és az intézett tételi törvények határozott és határozatlan útvesztős végletei!
A ritk szépségében meghajolt érzelem!
A ritkán látható valóságban a kérelem!
A valóság átszellemült, kristálytiszta valósága, a most tartott tudat tisztelt álma!

3.
-A tudati szint mámoros alázata!
A maga,magán öntudati harcok spirituális vázlati világa!
Hittel és hit nélküli életek magányos zárkája! Adakozó léti turizmus álszent, mozaikos ábrája!
A lét természete!
A rend rendeltetett sorsban adott színházi, látszati trendje!
Ígéretek idézetten! Intelmi trendek a valóság keresztjeiben! Érzelmek az érzet erzeseben,s tudatot adó valóságok a színházak terjedelmeiben!

4.
-Határoz a lét variált ábrája!
Határhoz ragaszkodik a rend képlete a homályos valóságban!
Hatott érzelmi tisztulások a világi értelem, érzelmet adó közjátékaiban vitatott léti képletek a valóságot adó trendek,zárt ajtón kopogtató érzelmek otthonában!
A határozatok eleganciája!
A határt szabó képzelet manipulált világi tornája!
A végtelen érzelem tiszta erotikája,maga az anonim körképes tisztulás igazságot adó igazsága!

5.
-A lét korosztályos bábui!
Vegyes alakzatokban felállitott tartalmi létek való és valótlan álmai!
Átutazó, nagysági trendek!
Koldusan szent maga a magán nemzet!
A határt gyakorló alázat angyalai!
A művészetet titkoló világi látszatok epizódos, szerepeltetett szereplői!
Színházi tartalmak játszott létei alázatot gyakorló szeretetek tiszteletet érdemlő résztvevői!
Ember az emberben értéket tükröző alanyok hősei!

6.
-A szép szépségében a szép művészete!
Az érzelmi tisztelet evolúciósan mérgezett tanmenete!
Hittel létesített történelmek tovatűnt nemzeti végletben íródott tételi trendek!
A valóság teljesített valósága!
A valótlan terjedelmekkel kibővített életek hazája!
Fizetetten és fizetve!
Értékkel szembesitve az érzelmi lét véglete!
Adottan és kapottan, művészet az élet a működtetett evolúciós korszakokban!

7.
-A valóság alanyai!
A kortalan bábuk megosztott létei!
A hit ítélt tiszteletében a kortalanságot tükröző érzelmek evolúciós értelmei!
Vad érzelmek!
Értelemmel dúsított képzeti trendek!
Művészetet felkinálva, inspirált tanmenetben adott az élet tartalmi útmutatója!
Határozottan!
Határtalan, befogadó szívélyesség adományában!
Értékkel díszitetten!
Az érték kelengyés félsz, kapható érzelmeiben!
Tudva,s tudatlan méltósági meghajlásokkal, rab az ember a rabság szabadságában!

8.
-A tudati szint valósága!
Az ember áldozat hozott tartalmi világa!
Az önön Ön képzeti trendekben a szolgaság szinonimát határozó gazdag trend manipulált áldása !
Vakon vezetett világtalan!
Vakságban szenvedő öntudati szint a szabadságban!
Határozva és határozatokat adva!
Tudatot szimbolizáló negédes szeretetek befolyást adó befolyások megható érzelmi lavinái!
A határt szabó képzetek akusztikus nászai!
Lélek a lélekben daloló érzelmi attitűdök varázslatai!

9.
-Létesített életek!
Értéket őrző egyletek!
Negédes értelmi ciklusban átutaztatható lelki nézetek!
Hologramm és holtodban a tan!
Kép a képben mesélt lírai program!
Határoz a lét fonetikus átírásában a végtelen igazsága, a most tudott tudat tudatában!
Moralitást követelő hit a hitben végzetek!
Színt színre mondott tartalmi díszletek!
Vigyázó angyalok a föld mitológiai korszakát adva,zárolt a tudatokban a szereteti tartalmak ideológiája!

Szólj hozzá!