November 13-16.

1.
-Az igazságokat értékelhető zarándoki látszatok!
Valóságot keresztezhető, epilógusi alázatok!
Határt szabható, meghatározott értelmi érzések!
Adottan,szakosztályba sorolható, manipulatív vétkek!
Adományok félretett értelmeinek értékei!
Vak vezet világtalant, látszatok mesét adó tettei!
Szerkesztett és vizuálisan átfogó vétkek alázatai!
Hamisítatlan tiszteleti rendek,trendekbe írt szereposztási jelenetei!
Ármány és valóság!
Tizedes renddel elválasztott, szeretet és utálat a langlétrán!
Adott és elvett!
Adható és elvehető!
Értelmi érzelemben az érzelmi értelem maga a temető!

2.
-A valóságnak határa!
Álmot adó, szabható gátak adományozott világa!
Valós értelmi képzések!
Valótlan, díjjal kecsegtető, trendre írt létek!
Hamis maga a mag!
Hamisított az érzékelt tudat!
Hamisitható a szeretet valós világi színháza!
Hamisitva adható a tudás a tudott varázslatokat átfogó valóságot hamisitva!
Határt szab a képzelet!
Határhoz ragaszkodva kötődik a tenyésztett érzelmi rend!
Igazságot közvetítve hazudik az élet, s megmásíthatatlan mesét élve érkezik a végzet!

3.
-Adományozott hitvilágok!
Adott, szív-érzelmi táncok!
Módosított értelmi képzeletek, tudott tudományban elvesző életi rendek!
A határok határtalansága!
A határtalanság határt adó világa!
A közélet nebulós világának vászna,magasba tartott érzelmi rituálék elvarázsolt, koldus botra akasztott, lobogókkal járt körtáncok valósága!
Igaz és hamis!
Játszva játszható kincs,ami nincs!
Vitatott értékek érzelmi adaptációja, s vásznat tépő hitek értékelt koprodukciója!

4.
-Valóságnak szolga vére!
Átutazó szellemek hadsereget alkotó léte!
Valós utánzatok!
Adományozott léti talentumok!
Határokat határokhoz szabva, szabad rabságban, rabként szabad maga a rab!
Hitetve is hitetlenül!
Értékben mért érzelmi szinteken belül!
Adott adományok léti szolgálójaként, ítélt ítéletek tanujaként!
Víg érzelmi tolvajlásban!
Értéket hamisit érzelmi tudósítások hirdetett imájában!
Élten holt,holtan élő értékelt képviselő maga a tanulmányokat hirdető, léti ítélő!

5.
-Tartott szépségek!
Tartható tiszteletek!
Vázoltan, epidurális érzéstanban tartott létek!
Hitek pártfogolt alanyai!
Vámolt tantervi érzetek valós, osztatlan tényei!
Határozott igazságok!
Határokhoz kötött normatív alázatok!
Tantervi képzeletek világi látszatokra adva,humánus elgondolások szeretetében osztva!
Igaz és hamis játékszabályzatok, alázat otthonában kirakható vitatott látszatok!
Világi láttamok!

6.
-A világi vásznat szövő részegek!
Értékelt értékben, szánva szánt egyletek!
Humánus, értelmi értéktelen értékkel!
Materialista, pártfogós a hűsek tisztitott vérének érzetével !
Igazságos hazugságok!
Vétó joggal képviselt zarándoki alázatok!
Határozott tartalmak mélabús létei!
Vámolt érzelmi szintek kalandra csábított nézeti trendjei!
Igazán való!
Valóban igaz!
Hamisítottan hamisitható a hamis magban álmodott népjóléti vigasz!

7.
-Távolságban koldus részeg!
Érzékelésben félszeg délceg!
Hamis varázslással kitünt érzet!
Világi vásznat óvó, materialista képzet!
Hirtelen és hitetlen!
Értelmi díszkurzusban értékelt rendezett rendszer!
Szereteti ideál!
Szeretve tompított érzelmi morál!
Köztudott és tudatlan!
Érzékelt csínytevésben a világi látszatot adó talentumi harcban!
Hirdetve és értve temetett!
Tinédzser hajlamokkal megszánt vad érzelmi színterek!

8.
-Határozott valóságok!
Alkut kötő, részt alkotó, részes részek részeiben adott, részletesen értékelt elméleti szintek!
Igazul s vad szerenád létezésével!
Hirdetve az érték értelmi színtereivel!
Adott talentumi harcok, tisztaságot váltó logaritmusos alázatok!
Holt évezredben álmodó, jövő zarándoki megtorlások
A hit erejében élve!
Vidám , s cselszövés logaritmusi alázatok, az értékelt életben az elméleti szint a valóságban ragyog!

Szólj hozzá!