December 1-7.

1.
-A fény akácos útján jártam
Színes ékkő díszlettani táncait doboltam!
A vágott tandem ugrás értékével karikáztam!
Határozott értéket őrző kelengye! Humánus!
Vélt tiszteleti meghajlások közt anonim bábok!
Valósági gyilkosságok valós, láthatatlan, ál, stimulált meghajlások!
Bírsági fejfedő, élénken díszítő !
Alkalmatlan, hirdetett értelmet kisértő lélekmentő számtevő, eredetben tovatűnő eredeti eredetek,filmes égkövei a léti rendszer szerkezetében!
A valósági tudat határozott eszménye!
Tárt karokkal pengetett húrok lengetett festménye! Vak valóság, vakon adott tartalmi ideál!
Vad szervezeti szeretetek értékelt értéket hajszolt, értékelt tervezetének ténye!

2.
-A tudat határozott eszménye!
Tárt karokkal határozott pengetett húrok lengetéseinek az idealista szemlélet szemléltetett vallomása, a valós világi látás aranyló gömbben körvonalazódott idealista tartalmi tudása!
A határozottságot követelő tartalmak határozatlan világa a tartalmi tudat, akart és akaratlan valósága!
Vitatott és vitatható! Akart és akarható!
Baljós és adottan docens világot teremtő, megváltó ,általános, humanus,vad szigorlatot író teremtő!
Valósági szintek valótlanságai!

3.
-Valótlanságok valótlanságai!
Valótlans valóság aranyló mámorának adott tartalmi nászai!
Igézetten tett a tettetlen ,s igézetten tettetett a tettethetetlen tehetőségbéli tettek vitt fényeinek tételei!
Mozdult és mozdulatlan!Hevesen tárolt tartalmi tartam!
Vitéz nagyságok kelengyés tervezete!
Idézett moralitás adottan hibázott tantervezeti rendszere!
Intézett és intéző! Igérten értelemmel díszítő!
Akácos út morális tervezete,vad lidércet inspiráló adományok, adott léti rendszere!
Hirdetett ítéletek ítélt értelmi léte, maga a lét eredendő eredete!

4.
-Mutat a lét mért és mérhetetlen értékelt érzelmi, stimulálható műveletet!
Intézve! Idézve!
Értékelten képviselve,éreztetett tény tényeit közvetítve!
Adottan! Határozottan! Kapottan!
Színlelt, s stimulált meglátási tiszteletek alázatában!
Vakon,s mesés mesék mesélt formáiban!

5.
-Hatható hathatás!
Hatásvadász látomás! Általános díszvallás!
Ionizáltan,variáltan,díszleteket adó alkotmányos negédes nász!
Vadóc szemléletekben vad hév alkotta renddel!
Vad érzelmi díszkurzus, vad románcba hajlandó érzelmi kurzus!
Akadt díszköppeny egy-egy kifüggesztett,érzelmi értékben!
Egy-egy holt lampion kivilágítva az éjszakai könny tényében!
Egy-egy tiszta szinte szereteti románc másolata, s mégis a homályos érzelmi szint kitint adó valós nászának vad harmóniája!

6.
-Támogató szorongás! Anonim hitvallàs!
Egzotik tartalmi díszköppeny formájában zárt anonim klasszis!
A fény filozófiája! A magas eszme lázadó, lavinás tánca!
Határozott rengeteg! Értelmet követelő értékelt trend!
Víg világ!
Vigyázó léti értelem! Vitézi intézett, értékben kérő értelem!
Adomány érzelmetlen a logaritmus geotermia értelmi kutatása, s vitézi meglátásokban a sziv-szereteti ideál valós idealista látása!

7.
-Mutatva mondott tartalmi gesztus!
Tartva látható oltalmi sprekrum! Hiba kalauzok szerves ékkövei!
Intelmi ciklusok igézett nászokba helyezett értékei!
Az adományok eleganciája!
A takart érzelmi sávok tárolt valósága! A műveletet adó terjesztett ténye, s vezérléssel átvezetett toleranciás érzelmek hitének mértéke!
A vadság alázata! A hit spirituális útja!
A vég végében a vég elejének a kezdete, a kezdet elejében a vég elkerülhetetlen végét adva,éreztetve!
Kiinduló élet a mesét adó vég értelmében!
Határozott idealista tényben!

8.
-A misztika tartott távolsága!
Értelmet örző érzelmi tolerancia őrzött ősi viassága!
Hitelesített értékek! Hittel érzett értéki trendek!
Értelmi szintek misztikus ábrája!
Átutazó lélek valóságba nem mutatott világi bálja!
A vég vége!
A vég elejét adó vég tétele!
A tétel értékének szánt tett vezeklése, s mentális logaritmusok jogalkotta rendszere!
Rend a rend rendeletében rendben rendszerezve!

9.
-Támasztó léti lét vitatott világa!
Értékelt léti csiny érzelmes magánya!
Hirdetve és értékkel! Hirtelen,de mértékkel!
Valóságot takaró pokol!
Valóságot átkaroló takart pontok érzelmi szintjeivel!
Hitek,egységes léti tényeivel, az ok okozati pontok takart külszín, csiny a csínyben mértékkel!
Hatalmi rangsorok! Értelmi fokozatok!
Akadt történelmi ciklus cinizmusaiban a hirdetett alázati pontok!
Osztott lapok jól kevert játékaiban a homály világosságát kereső értelmi érzelmek, s a világosság dicsfényével hantolt emberi tévhitben az érzelmek

10.
-Most mutatva látható a tolerancia ágazata!
Hittel keresve idéz az EMBER értelmet az érték netovább harcát stabilizálva!
Osztott győzelmek! Osztható érzelmek!
Oszthatatlan a vélt érzetben átalakult értelmi tényképzet!
Amorf bábok sokasága!
Sakk partit játszó külvilág izlandi háborúja!
Harsogó érzelem! Értelmi képzelet!
Őrültek őrült igazságát rajzoló, feketén a fehér partit játszó katonák játéka az életben!

11.
-Vallási szabadság!
Klónozott hitvilág határozott meghatározásokban! Időzóna!
Körforgásban számolható meghatározásokban számolható zárt, fél-fél emberi lelkek!
Fél-fél akusztikus tandemugrásban trendek!
Halál politikája a mese országában, a mese országa!
Átutazó nagy vándorok útja a legalizálás tilalmát osztva, szorozva!
Félelmi rítusok őshonos értelme a múlt környékbeli védelmében a ritka értelmek tisztelete!
Igen-nem a játékok háborúja, ritka stimulált harc a jövő záradékában a jövő lampiontáncos jövő útja
Hit hitével hittel élve, hit reményében a hit szereteti képlete, tiszteletben- becsületben élve!

12.
-Vakon születve hittel értünk!
Vakon születve hittel nézünk!
Vak hittel értelmet keresve, vak tisztelettel értelmet becsülve vakon, hittel mindenben és mindenkiben!
Szép szépségében a szépet keresve szeretkezünk a magánnyal a szeretetben a szeretet hűségével,annak tudatával, létezésével!
A hit természetes s nem szintetikus illemtani tudatának hatalmában a tudással!

13.
-A hangfelszin anatómiája!
Gördülékeny alapsík változatos ábrája!
Alapján,középfok,felsőfok alacsony és a legnagyobb mimikája!
Hordozott gyémántkövek a nyakék belső javának karneválja!
Igazán szép a napba üvölté összetört kép!
Igazán szelíd a vigyázó hang, amely hangos,és hallgatatg!
Igazán békés a laza hangsávok közt ugrándozó, rimmel ellátott, halk sugallatú, szelíd, szereteti üdvözlő riadó!

14.
-A vallási szabadság klónozott hitvilág!
Határozott meghatározások!
Vadvirágot adózó ónos utánzatok!
A nép nevében kicsomagolt gomba! Jégverem az atombomba pokla!
Himalája sötét zúgja!
Odaadó sötét cinizmus!
Árkot ásó kötetlen fanatizmus!
Szép szépnek elrondítva, a fulladt nélkülözhetetlen értelmi szikra vázalanya,a léti vakság homályos zárkája!
Az eszmecserélt ionkutatások, maguk a hatások, érik a földi létben az embert az átalakított formák formáiban!

15.
-Az eszmecserélt ionjátékosok érik a földi létben az embert alakitott formák formáiban!
A fáradhatatlan tanmese történelmi reprodukciója!
Értelmi hitvallás lírikus útja!
Álmodozó koboldok variált magánya, mondott tételek, rendben rend a tend akart spithograteszi valósága!
Öntudat s báj! Holtodlan írt Andalúz bál!
Hatodrangú kiképzett életek, holtod-holtom vesztegzáras életek!
Örök pusztaság! Örök másvilág!
Örök talentumban, örökölt gyávaság,és bátorság!

16.
-Hamisítatlan léti forma! Igézetten igézett,mutatott cenzúra!
Hatványozódott létek életei!
Érdekben küldetést idéző létek, idézetek feltevései!,s lőn lát az érdek az érdemben!
Értve kapható a tisztelet a félelem hitében!
Ért, s hall a tudás a léti mutatott érdekben ,s mesélve mesét keres a félelem az értelem félelmében!

17.
-Hit a hitben látszati formája!
Romantikus akusztikus bál lírai dallama!
Holt évezredek jelenben is a múlt a bélyeg mekkája!
Maga a homály világa
A cinizmus általános valósága, a körképek referált, referálható adománya, a valós valótlanság más -más formátumban előadott hatások variált igazsága!

18.
-A biztosított kezdet végleges témája!
Ámokfutás nagyszerű brigádos bálja!
Ámokfutás önérzetét! Amorf ámokfutás magányos ajándék!
A csend összetört, magányos,örökölt, képességeivel tartva koptatott!
Érzékileg elhantolt!
Biztosított évezredben biztos halál a negédes csend élményében !
A világ látszati bálja!
Homály, amorf,kétszínű lázadás valósága!
Igazán zártan!
Idéző naplemente, s a mégis semmisége, a semmiség elrejtett képessége!
Érten értve titok a mese, evolúciós közvélemény a lelkek eredet!

19.

-Az életi színfolt fekete-fehér ábrája!
Átok ábránd igazság foszlánya!
Határozott szemlélet! Határozott távoli trend!
Világ világban egyénileg eltörpült nemzeti felszini trend!
A valóság hangsugár!
Adottan és kapottan!,léti rabsága, a valódiság hamisságában!
Hit pártszemle, az életi principiumi vak szent világtalant kapcsolatban!
Igen s lesz !Volt s akad!
Anyagul teremtve a széppé értve az értelmetlenség is szép maga a szabad akarat széppé tanítható eseménye!

20.
-A művészet színháza!
Értelmi stafétabotok tárháza!
Hit hitével ellenszegült színművészet,jót, jól, jobban, jóként lát át Ember!
Az evolúció kampánya! A mitológiai eskütétel kampánya!
A világi viszonylat anonim igazsága, a tanmesék homályos vakációja!
Varázslatos szép színház!
Lázadók és lázítok!
Kiskirályok és kiskirálynők,katonák és szolgák, rabszolgák, s anonim ártok és megmentők!

21.
-Adóc, vadóc, öreg hajós!
Érdemben kérden értve, kérő félelemben evickélve!
Felfedezések a nincs létében magát a valós életet s megmentve mindazt mit rég nem lehet!
Mit magát szánt a lelkitár ,a válogatható, ömlesztett értelmi hiány!
A hitelesség alapja az önkívület bálja!
Az öröm-bánat politikája, s érzelmi vágya!
A művészetek taktikus eleganciája, a az emberi sorsok művészeti parádéja!

22.
-Hadvezér a sorsokért!
Átalakitott áldozatokért !
Általánosított életekért,valóságot adó életek életeiért!
Okozat és általány!
Határozatot adó, kérő, változatos talány!
Adott és osztva kapott!
Kiszegezett léti élet az életi cím oldalán!
Értve és nem értve!
Érdekelt bőség keresztjében!
Érdekelten tiszteletben, s morajló szép szó mélységes igaz leplezett érzelmeiben!

23.
-Vadul szendergő, örökölt vámolt mező!
Hitek foghatatlanul kétszárnyú belső pokoli lelki teremtő!
Vad az alja,vad a föld, gömb alakjába rejtett talizma!
Szintetikus érzelmi szinteket ábrázoló, adó-vevő lelki tényezőben írható szereteti túra mező!
A valóságot adó fő mitológiai oltalmi lét!
A világot ártó ó talentumi ó mesterség!
A jövőt látó angyali démonok keresztrejtvényt adó világa, más-más, fekete-fehér sakkpartit játszó létek honorált valósága!

24.
-Változó kori elméletben hajladozó csendélet!
Értelmi szabadságban változó csendélet!
Valós légzés a tény értékelt fogsága!
Hamis a változás a valóságot feltárva!
Ok okkal okban tervezve!
Okkal stabilizált a lét értelmi képviselete!
Hitek szemlélete a tét tételi ténye!
Adós a rab a szolgaságot nézve!

25.
-A valósági nektár földhöz ragadt vár!
Tökéletesített hadsereghez adott tartalmi nektár!
Valóban hitelesek a földhöz ragadt tizedesek!
Tilalmi értékben elképzelt, világi, szentté avatott tekintélyek!
Adottá tett tortaszint az ÉLET!
Kelengyés természetben fakul maga a természet!

26.
-A szolgálókész lelkek szolgálati aránya!
Egyenes síkban a tolerancia vivmánya!
Határozottságot kérő hipnotikus pálca, értéket őrző találmányok vivmánya!
A belső hang vidéki sanzont éneklő dallama!
A hit erejét közvetítő humánus lista!
A tökéletességet kérő önérzetbe mártott önön Ön szabálya!
A tételt soroló lélek hatodrangú morálja!
Önön Ön az önben!
Te a Mi egységünkben, ti az ők érdekében, vagyunk egyek az egy érdekelt érdekében!

Szólj hozzá!