MAJDNEM ELFELEDVE

MAJDNEM ELFELEDVE
Nagy Sándor János alkotásai

Nagy Sándor János (1896-1953) a Debreceni Református Dóczi Polgári iskolájában volt rajztanár. Foglalkozott szobrászattal, festészettel, domborművek és ex librisek készítésével. Több műve díszíti ma is fontos és sokat látogatott épületek falát Debrecenben, mint a Református Kollégium épülete.

A temetőben szobra és síremléke van, de az ország több városában és falujában láthatók síremlékei, domborművei és hősi emlékművei, mint Sárospatak, Hajdúböszörmény, Vámospércs, Álmosd. Az egykori Országzászló egyik alakja, az Anya gyermekével a Nőgyógyászati klinika folyosóján található. Egy szobra az egykori Zenede épületében. Sok műve elveszett, főleg a második világháború utáni időkben, de ma is élő unokaöccse rendelkezésemre bocsátotta műveinek fotóit.

„Az utrechti egyetem főépületének a falán, pár méterre attól a teremtől, ahol 1579-ben a holland függetlenség létrejött, látható a debreceni Nagytemplom és az utrechti Dóm-torony között gyalogoló magyar diák domborműve ezzel a felirattal: ‘In sanguine Christi conglutinati sumus’ (‘Krisztus vérében mosattunk össze’). „
„Utrecht egyeteme 1936-ban volt háromszáz éves, és erre az alkalomra a régi partnerek ajándékot küldtek. Magyarország egy domborművet adott.
A magyar diákok ajándékaként elhelyezett alkotás magassága kb. 100 cm, szélessége kb. 60 cm. A kép bal oldalán Utrecht jelképe, az 1674-ben, egy viharban összedőlt gótikus székesegyház épen maradt, karcsú, 112 méter magas harangtornya. (Ez egyúttal Hollandia legmagasabb templomtornya.) Jobb oldalon a magyar reformáció egyik központjának, Debrecen városának jelképe és egyben legjelentősebb építészeti emléke, a XIX. századi klasszicista református Nagytemplom zömökebb alakja. A két épület között egy Debrecenből, a három országrész határán fekvő városból az akkor virágkorát érő Utrechtbe tartó, kezében vándorbotot és könyvet vivő, útiköpenyt viselő diák nagyméretű alakja látható.1 Legfelül két évszám: MDCXXXVI és MCMXXXVI. A dombormű alsó részén latin nyelvű felirat:

«SANGVINE CHRISTI
CONGLVTINATI SVMVS»
ALMAE MATRI TRAIECTI AD RHENVM”

Erre vagyok a legbüszkébb.
Egy időben dolgozott Medgyessy Ferenccel, aki szintén kapott időnként megbízatást a várostól. Véleménykülönbségükről az akkori múzeumigazgató, dr. Sőreghy János feljegyzéseiből tájékozódhatunk.
A könyv a fent említett művekkel foglalkozik és tartalmazza Nagy Sándor János életrajzát. Halálának 60 éves évfordulója van ebben az évben.

Szólj hozzá!