Egy zseniális felfedezés

Egy zseniális felfedezés

Kifulladva, elhúzódott Aotól.
Letérdelt és néhány percig nézte a mozgó árnyakban tehetetlen kedvesét, széttárt combokkal.
Távolabb, a barlang sötét mélyében hallotta a többiek nyögését.
Lassan fölállt, hogy megnézze a kinti sötétet.
Tűzlángocskák futkostak a félig elhamvasztott fahasábokon, és a fény óriási árnyékát táncoltatta barlangjuk bejáratánál.
Mialatt ő az éjszakát bámulta, Ao oldalára fordult és összezárta combjait.
Ő volt az egyetlen, aki nem félt a sötétben lapuló ismeretlen erőktől. De nem tudta, hogy miért.
Egy nagy bogarat látott ostobán közeledni a tűzhelyhez, majd egy pillanat alatt megsülni.
Sarkára ült, előrehajolt, megragadta a bogarat és a szájába dugta.
Az eget fényes foltok tarkították.
Mint valami világító bogarak, fényük vibrált és nem tudta minek vélje ezt.
A fák tetején az ősök hatalmas sápadt arca egyre magasabbra emelkedett, hogy felügyelje az erdőt.
Képes volt nem venni tudomást a barlangjuk saját zajairól, amikor a hímek megtámadták a nőstényeket, úgy, mint ő Aot, a mormogásokról, a korgásokról és egyéb zajokról, hogy teljes egészében az erdőre összpontosíthasson.
Egy ragadozó vadállat fújása, lehet, hogy egy hosszú agyaré, egy négy kezű vonítása, akit valószínűleg egy kígyó támadott meg az egyik fán, a kisállatok nesze, amikor az avar alatt vadásznak.
Amint beljebb tolta a fát a tűzbe egy szikra-felhő szállt fel a levegőbe, akárcsak az ősök képe körüli fények az égen.
A gondolat nem hagyta nyugodni.
E miatt a gondolat miatt hagyta ott Aot, pedig érezte, hogy még akarta őt.
Mindig a hosszú agyarú tigrissel folytatott harcukra gondolt.
Mind ott voltak, annyian, mint kezén az ujjak, kova-késeikkel és faágaikkal.
Az kellett, hogy Gra közeledjen és elfogadja a párharcot az állattal, hogy használhassa a kését.
Használta és elveszítette a karját.
Hosszú agyar meghalt és Gra is vele.
Ettól a pillanattól kezdve egy gondolat motoszkált fejében, de nem tudta pontosan meghatározni, hogy mi.
Arrébb talált egy hosszú, sem túl vastag, sem túl vékony faágat.
Betolta a tűzbe és nézte a füstöt gomolyogni a levegőben.
Ekkor rájött, hogy mit keres.
Kihúzta a fát a tűzből és kova-kését az elszenesedett végéhez fogta.
A faág olyan hosszú volt, mint ő, olyan vastag, mint a karja, és a végén a kése…
A végén a kés – ismételte.
De hogyan rögzítse oda?
A liánokkal.
A hosszú kés a liánnal, hogy ne kerülhessenek az állatok testközelbe.
Távolról ölhetnék meg őket.
Még nézte az éjszakát.
Minden nyugodt volt. A fehér arc is fenn az égbolton. Érezte, hogy a vágy egyre jobban elragadja.
Amikor visszatért Ao mellé, vadul magához ölelte, mire az meglepetésében felsikoltott.

*

Szólj hozzá!