Július 2-4.

1.
-Hazug a lét törvénye!
Most mutatott illem kódexek rendszerbe zárt közösségi trendje!
Vázolt léti érdemek!
Hiánypótló érzelmi értékek!
Titkok kamráját övezte titkos értelmek, vak buzgóság adományt pusztító érzelmeiben a határozott vétkek!
Hatalmi zálogok!
Adva tett, honorált műfajok!
Lírikus szereteti törvényeknek kiadott, tartalmatlan érzéki fórumok!
A vitatott szép a szépben szép szépsége!
Szót adományban, hazugságként művészeti szinten eltéve, értékelve!

2.
-Takart turizmusra formázott élet!
Vágatlanul vágott, klasszikusokra tervezett érzelmi létek!
Finom gesztusokkal akarnoki tervezetek!
Szót alázva, tiszteletet kívánó értelmi nézetek!
Trendben elhitetve!
Tudatos,lételemre alakító, képletre írt, szint-színre vétkező vétkek!
A csillag rendszer földi misztikája!
Valóságot átható genetikai vázak lelki adománya!
A hit erkölcsében a hitetlen logikai tudatok variált láthatósága, s a nézeti cinizmus alteregós képi világában a valóság álcázott valótlansága!

3.
-A természet értékelt kelengyéje
Értelmi végzetek feltérképezett léti ténye!
A világ labirintusos körforgása!
Érzelmi tekintélyek vizuális, tartalmilag keresztezett valósági bálja!
Általányt frissítve!
Légi hadtörténelem valós nepáli képe!
A vég elterjedt büszkesége!
Adott tanban az érzelmi szigetek vulkanikus képe!
A tény tényének fekete fátyollal takart értelme!,s a valóságokat néma hangutánzatokkal tűzdelik ki a keresztutak keresztjeinek tővéhez!

4.
Mise után!
-A statisztikai vágyak tudatos lelkei!
A háborgó szívek érzelmimekkájának alázatot kívánó hatalma!
A tartalmi lét idézett fogságában maga a tan becsmérelten bemutatott valóságot adó lelki sanzonja!
A hit eltökélt szervezetlensége!
A lélek rabszolgát óhajtó tartalmi vétke!
A magasztalt szívek szint-színre játéka!
Való tudati rangokat adó tiszteleti álma!
A szép szépet festve szépet ad!
A művészet létesitve, művészetet kínálva, művész lelket bemutat!
Ama híres érzelmi színház érzéke tisztelve, természetes az ember hitben elhalt, hit adományában a hit ereje!

5.
Pakolás!
-Határokhoz kötötten!
Szép szépségében szép a minden!
Átható gyémánt sugarak!
Öntudatban hajladozó önkívületi hatalmak!
A lét emigráns tartalmi létei!
A hitet átölelő értékek érzelmi hátterei!
Valós a tartalmi lét érdekeltségi képviselete!
Értelmi háttérben a mozaikos hatalmi létek trendben kiadható vétkek mértékei!
A hitek alamizsnás bábui!
A szép szépérzékében a valóság álmai!
A tudati szint értelmi érzete, eltökélt értékek képviselete az érzelmek völgyében!

6.
TÁNCPRÓBA
-Az önkívületi érzelmek való tudati mesterkélt kellékek!
A vázolt színi tanodákban,oltalmakhoz rendelt egyéni, szervezeti trendek!
Vak buzgóságok általányban honorált álcázott, álnoki, hatalmi síkjai!
Tartalmakban úsztatott érzelmi ciklusok akarati látszatai!
Takartan színlelve!
Színt különböztető, tréner érzékek vizuális látszati terveiben evezve!
Igazán való haragos elméletek, táncolva szép, szépre varázsolva az elit élet!

7.
-Az érzék érvek misztikája!
A világi harcosok hatalmi bálja!
Az armageddont gyártó léti végzetek!
Hit alapból ébredező, egyéni, lelki életek!
Variált szereposztások!
Határozott, magán hitvallásból származó átkok!
Most alakítva színesített, rendszert szabó rendeletek!
Víg általányt azonositva hazudó érzelmi értékek!
A vég határozatlansága!
A tett tételt adó, rabszolgát kívánó adománya!
Vitézi megmozdulások!
Szép a szépet osztó oltalmi átkok,élénk néptörténeti mesékben osztozik a lélek adta jövőbeli variációk!

Szólj hozzá!