Július 8-11.

1.
-Mozdulatlanság mozduló mozdulatlanságában!
Mutatható logaritmusos szabályzatok kopott korában!
A titkos rendszertani szervezetek igézett birodalmaiban!
Tan az anekdotákba leírt igazságok adományaiban!
A lírikus elme foglalt érzelme!
A tiszta érzékiség valós hitelve!
A tekintélyek nebulós korának kivetitett ítéleteiben ,tételt megragadó tudati szintek érzelmi rétegeiben!
Adott szeretetek! Adott utálatok!
Adott érzéki rétegek közvetített köztes érzelmeiben, elveszetten elveszett,élénken holt életek!

2.
-A hitelvek politikai nászai!
A tartalmi cinizmus oltott programbeli akaratai!
A vágyak tolerált értékei!
Álnok tartalmak emberi képződményei!
A tét a lét elv valótlansága!
A hatalmi adatok fellegvárban tipegő, nászindulót daloló, vak lármás felvonulása!
A vétkek idillt varázsoló hazugságai!
A szeretetek adatokban kimért, honorált látszatai!
A tekeredő humanizmus elv alapra épített változatai!
Intézhető érzelmi ciklusok határozott valótlanságai, tetten ért tettek kivirágoztatott érzelmei!

3.
-A variálható egyletek körkörös táncai!
A határozatokat hozó hitelvek körkörös nászai!
Az aktualitás ne bánts korszakában a vázolt léti, stilisztikai életek határozatlan bűnbánásai!
Tartalmi vétkek igazságot osztó hatalmi végzetei!
Tét a tétben!
Értő jobb a bal félkész érzelmében!
Elnéző szeretetek, tiltott gyümölcsös az érzelmek lakatlan szigetein termesztve!
Tudatosan takart érzelmek hitvány elvekhez minősített értelmi ténye!

4.
Evezés
-Az érzéki háború mitológiai bálja!
A magas röptű hitelvek tudományt gátló mekkája!
A vég nélküli véletlenek tudatos inkarnációja!
Tanban mutatott taktikus lelkiség hatalmi variációja!
A laikus félénkség adott tanban mért emberi lelkiség!
A határozott, tételben írt végletre adott képletben mért véglegesség!
A vidám klasszicizmus vak randis álomországa!
Önuralmat gyakorló véletlenek valós világi adománya!

5.
-A határozott lételem!
Antiszociális kérelmi kényelem!
Vitéz nagyságok hajós élete!
Tartalmakban elvesző trendek vak hitének elméleti slágere!
A végzet kapuja!
A tárgyilagos szereteti képletek honorált intervallumi showja!
A tan elméleti képlete!
A végzet inspirált érzete!
A lidérces szeretetek, holt missziós képzeti elvek!
Titkokat sodró, napelemes misszióban takart életi trendek!
Értékelve, nézeti elvekben cserélten cserélve!,s a végzetet váró hitek értékelt, díszkelengyés érzetében élten élve!

6.
-A valós alázatok hazugságai!
Az idomitott érzelmi attitűdök látszatot mutatott szeretetei!
A határozott manufaktúrás kegyeleti létek!
Hamis elgondolásban kárhoztatott, szent érzelmi szintek!
Igazságok leporolva!
Válogatottan a labdarúgó mérkőzések drukk érzelmében a hintázó érzetek megalázott valósága!
A tét a lét értéktelen trendjei!
A világszabadságot hangoztatö hazugságok képletei!
Egyet ide! Egyet oda!
Mérkőzésben kiadott parancs a szeretet állandó magánya!

7.
-Adakozó néptisztelet!
Humánus elgondolásban maga a szeretet!
Temérdek kincs másolatában tárolva!
Öntudatlanul is tudatos, mesterkéltségek szinkronában tálalva!
A hit létesített evolúciós kincsei!
A tartalmi tárlatok lenyomatokat tartalmazó, vétkező vétkek vétkei!
A tolerancia, mint sóbálványra akasztott kopjafa!
Érzékileg eltulajdonított hatalmi jogviszonyok zálogba tett tartalmi akarata!
A véget elzáró, lezárva tároló tartalmak hitei, álcázott érzelmi stílusokat harcol az érzelmek túlfűtött síkjain!

8.
-Hatalmi zálogok!
Adományban elhalt lelki, variáltan variálható variációk!
A titkok kamráját élő trendek!
Homály alagútján lelkesedő lelkek!
A végletek királynői!
A nagyasszonyok bárokat hantoló vezetői!
A királyi nagyságok alamizsnát kóduló követői!
A szegény népi egyletek, szegénységet kérő, gazdag szereplői!
A hit morfint tartalmazó érzelmi háttere!
A takart humanizmus lelket alázó értelmi trendje!
Határozott politikai, érzelmi végletek!
Igazságban hazugságot pártoló hatalmi képzetek!
A vég lehetséges útja!
A háborút idéző élénkség, morfint adó adománya!
A halál listáján a holt lelkek alázata, mind a Krisztusi bűnbánás igaz hazugsága!

9.
-Tartalmi klasszikusok!
Határozatokban elhantolt értelmi logaritmusok!
Vállalkozó nagyságok mintaképet rajzoló profilja e síkon!
Adatokban radirozott érzelmi vázlatok a világ fájdalmában ordító valóságból!
Értelmeket képviselve!
Valóban tudható a világ űrtérképet rajzolt vázlati terve!
Hitek alteregós látszataiban !
Önpusztító , hagyományok útján terjedő valóságok hazugságaiban!
Értékelt, messzeringó érzetek világtalan sorsában, hitet átfordító szereteti utálatok a trendben elúszott érzelmi világban!

Szólj hozzá!