A kétéltű ember visszatér: 10/10. befejező rész

XXXVII. fejezet
ichtiander és a köztársasági elnök

Diego Armando Costa, ígéretéhez híven, látogatást tett Salvador professzor tengerparti birtokán.
A köztársasági elnököt elkísérte személyi titkára, Charles Rivera, az igazságügy-miniszter, Gerard Suarez, a honvédelmi miniszter, Lionel Barosso vezérezredes.
Salvador, Armand Villebois, Hilario Perez vezérkari főnök és Alberto Messi ezredes együtt várták őket a tengerpari villában.
– Isten hozta önöket nálunk – mondta a professzor. –Elnök úr, bemutatom a fiamat, Ichtiandert.
– Már sokat hallottam önről, mégpedig igen jókat – fűzte hozzá. – Remélem, hogy most már rendeződni fognak a dolgok országunkban. Így nem kell attól félnie, hogy a jövőben „tengeri ördögnek” tekintik a kétéltű embert. Csodálatos, hogy a professzor és az ön tudományos munkája lehetővé tette azokat az eredményeket, amelyek öregbíteni fogják hazánk hírnevét!
Ezután Salvador körbevezette házában a vendégeket. Megmutatta laboratóriumát, tengeri akváriumát, a zsilipkaput, amelyen keresztül Ichtiander minden alkalommal a tengerbe jutott.
A vendégek elismerően bólogattak.
– Tudom, hogy a tudományos kutatásai jelentős kiadással jártak és most éppen nem bővelkedik anyagi javakban. Ezért úgy döntöttünk, hogy kormányunk a jövőben anyagilag támogatni fogja további munkáját. Az első részletet holnap át is utaltatom a számlájára – szólt a köztársasági elnök.
– Ezt hálásan megköszönöm – mondta Salvador.
– Most pedig meghívom önöket egy ebédre a házamban.
Ebéd közben még jól elbeszélgettek egymással.
Az ország és a professzor, Ichtiander sikereire koccintottak.
A köztársasági elnök és kísérete jó hangulatban távozott vendéglátójuk házából.
Salvador professzor nagyon örült annak, hogy majd to­vább folytathatja kísérleteit.
Mennyit fordult vele a világ egy év alatt! Nemrég még feljelentették, perbe fogták és bebörtönözték a tudományos munkája miatt. Most pedig a köztársasági elnök is megdi­-csérte tevékenységéért, sőt támogatásáról is biztosította őt és fiát.
Miután magukra maradtak, jól elbeszélgettek.
– Nos, fiam, hogy állsz a francia nyelvvel?
– A Tuamotu-szigeteken elég jól belejöttem már.
– Ezt én is megerősítem – fűzte hozzá Villebois profesz­szor, az ócenánkutató állomás igazgatója. – Nagyon örülök, kedves barátom, hogy végre egyenesbe jössz!
Villebois professzor kutatásai iránt is érdeklődőtt az argentin köztársasági elnök. Elhatározták, hogy a közeljövőben majd egy tudományos konferenciát rendezhetnek Buenos Aires-ben ebben a témában. Salvador viccesen megkérdezte fiától:
– Nos, a lányokkal hogy állsz?
Ichtiander nem rejtette véka alá az Isabelle iránt érzett vonzalmát. Erről Armand Villebois is tudott, és nem volt ellene semmi kifogása.
Jól zárult tehát ez a nap is.
Villebois és Ichtiander még néhány napot a professzornál és a fővárosban töltöttek, majd visszautaztak az ócenánkutató állomásra.
Ehhez a repülőt ismét Hilario Perez altábornagy, vezérkari főnök biztosította.

XXXVIII. fejezet
újabb kutatások

Villebois professzor és Ichtiander visszatért a Tuamotu-szigetekre.
Susanne asszony, Isabelle és Alan várta őket.
Az óceánkutató állomáson tovább folytatták a közös munkát.
Közben beszámoltak a családnak és az állomás dolgozóinak az argentínai kedvező eseményekről, történésekről.
Isabelle tovább folytatta egyetemi tanulmányait. Alan elkészítette a doktori disszertációját, majd megvédte azt, és megkapta Phd doktori címét.
Ichtiander tovább tökéletesítette francia nyelvtudását és beiratkozott az egyetemre.
Ő szintén ugyanazt a szakot választotta, mint Isabelle, így tudtak egymásnak segíteni, közös kutatási projekteken dolgozni.
Alan Villebois és Ichtiander közkinccsé tették kutatási eredményeiket, ezzel jelentős szakmai hírnévre tettek szert.
Tudományos folyóiratokban publikáltak francia és angol nyelven.
A munkába bekapcsolódott Salvador professzor is.
Argentínában végleg helyreállt a törvényes rend és az ország elindult újabb fejlődési szakaszába.
Az egyik nap díszes levél érkezett az ócenánkutató állomásra. Feladója: az argentin köztársasági elnöki kabinet irodája.
Diego Armando Costa betartotta ígéretét és helyet adott egy nemzetközi ócenánkutató tudományos konferenciának. A szimpóziumot a hivatal anyagilag is támogatta.
Armand Villebois megkereste Ichtiandert, aki éppen ak­kor jött vissza egyik kutatóútjáról.
– Fiam, megkaptuk a hivatalos meghívót Argentínából a tudományos konferenciára, amelyik egy hónap múlva lesz Buenos Aires-ben.
– Ezen mindenképpen részt kívánunk venni. Velünk jön majd Susanne, Isabelle és Alan is.
– Nagyon örülök, professzor úr! Akkor nemsokára ismét találkozhatok apámmal és barátaimmal.
– De addig még alaposan fel kell készülnünk a konferenciára. Javasolom, hogy néhány napot töltsünk majd el a könyvtárban – mondta Villebois.
– Természetesen egyetértek ezzel – felelte a kétéltű ember.
Ennek szellemében megkezdték az alapos felkészülést a nemzetközi értekezletre.
Elkészítették a dokumentációs anyagot, közben a számító­gépen keresztül konzultáltak Salvador professzorral is, aki javasolt még egy-két további témát a tárgykörükbe való felvételre.

Így teltek-múltak a napok az állomáson.
Ichtiander és Isabelle eljegyezték egymást, a család nagy örömére.
Salvador professzor is melegen gratulált a boldog ifjú párnak.
Az eljegyzési ebédet természetesen az állomás dísztermében rendezték meg. Ezen részt vettek az állomás meg­hívott dolgozói is.
Az esküvőt a tudományos konferencia utáni időszakra tűzték ki. Ennek helye az argentin főváros főpolgármesteri hivatala és római katolikus katedrálisa.
Minden készen állt tehát, a fiatalok boldogságát már sem­mi sem akadályozhatta.
Hilario Perez altábornagy, vezérkari főnök közös barátaival együtt nagyon örült a hírnek.
Majd megint ő gondoskodik arról, hogy a tudományos konferenciára időben és rendben megérkezhessenek Ichtianderék Buenos Aires-be.

XXXIX. fejezet
a tudományos konferencia

Azon az október 28-i napon megérkezett a repülőgép az ócenánkutató állomáshoz.
A gépet Flavio Ramos alezredes vezette, a másodpilóta pedig Alfred Iniesta őrnagy volt.
A Villebois család és Ichtiander beszállt az argrentin lé­gierő egyik új gépébe, hosszú út állt előttük.
Rádión beszéltek Hilario Perez altábornaggyal, aki elmondta, hogy minden rendben van, a tudományos konfe­rencia november 1-jén kezdődik majd a főváros Novotel Hoteljében. Már gyülekeznek a résztvevők a nagyszabású konferenciára.
A hosszú repülés után végre leszállhatott a gépük Buenos Aires katonai támaszpontján.
Perez már várta őket. A reptérről azonnal a Novotel Szállodába mentek.
Elfoglalták a szobáikat.
Másnap pedig meglátogatták Salvador professzort, aki most már személyesen is gratulálni tudott Isabellnek és Ichtiandernek az eljegyzésükhöz.
November 1-jén pedig megkezdődött a tudományos konferencia, melyre a világ számos országából érkezett küldöttség.
A köztársasági elnök, Diego Armando Costa nyitotta meg a tudományos tanácskozást, ezzel is jelezve, hogy Argentína milyen fontosnak tartja a környezetvédelmet.
Salvador professzor tartotta meg az első előadást, bemutatta fiát, Ichtiandert, a kétéltű embert, akinek sokat köszönhetnek az óceánkutatás területén, Ichtiander a spanyolon kívül még angolul is jól beszélt, így tehát előadását angolul mondta el.
Az egybegyűlt tudósok számos kérdést tettek fel, amelyekre minden esetben kimerítő választ adott.
Beszámolt az egyik legnagyobb veszélyről, a vizek mérge­zéséről, a tengert elborító műanyag hulladékhegyekről.
– Ezek ellen könyörtelenül fel kell vennünk a harcot a jövőben – hangsúlyozta. Egyben elemezte az állatvilágot veszélyeztető kőolajszennyeződést is. A tengeri és a száraz­földi fúrótornyokat sokkal biztonságosabbá kell tenniük az olajtársaságoknak.
A nagy profit elérése nem lehet mentség a számukra.
Szigorúan be kell tartani, tartatni a környezetvédelmi jogszabályokat, akik ezt nem teszik, azokat példásan meg kell büntetni. Villebois professzor beszámolt a Tuamotu-szigeteken működő ócenánkutató állomás különböző projektjeiről.
Az előadásokat nagy tapssal jutalmazta a konferencia közönsége.
Igen érdekes előadással mutatkozott be a Magyar Köztársaság új elnöke is.
Diego Armando Costa, az Argentin Köztársaság Környe­zetvédelemért elnevezésű arany lovagkereszt kitüntetését nyújtotta át Salvador és Villebois professzoroknak, valamint Ichtiandernek. Az ezüst és a bronz fokozatot is többen meg­kapták a meghívott vendégek közül.
Az államelnök díszebéden látta vendégül a tudományos tanácskozás résztvevőit, amelyen lehetőség nyílt a baráti eszmecserére.
A köztársasági elnök és az ENSZ Környezetvédelmi Bizottságának vezetője mondott pohárköszöntőt.

XL. fejezet
az esküvő

A család lázasan készülődött Isabelle és Ichtiander esküvőjére.
Összeállították a meghívandók névjegyzékét. Elkészült a nyomdában a díszes meghívó. A nevezetes dátum: november huszadika.
Buenos Aires egyik patinás éttermében tartják majd az esküvői ebédet.
Isabelle tanúnak bátyját, Alant kérte fel. Ichtiander pedig barátját, Hilario Perez altábornagyot.
A polgári szertartásra a Buenos Aires-i hivatal dísztermében került sor.
A fiatal párt maga a főpolgármester, Gustavo Amarildo adta össze.
Mendelssohn gyönyörű dallamaira vonultak be a terembe. Isabelle-t édesapja, Villebois professzor vezette. Ichtiander pedig Susanne asszonnyal karöltve érkezett.
A vőlegény természetesen, a régi hagyományok szerint, előtte nem láthatta meg meny­asszonyát.
Csak a házasságkötő terembe érkezve csodálhatta meg ifjú aráját.
A nászinduló elhangzása után a főpolgármester meleg szavakkal köszöntötte őket. Beszédében méltatta a házasság szentségét, az összetartozást jóban-rosszban és egymás segítését, szeretetét, külön kiemelte a hűség jelentőségét és az egymás iránti figyelmességet.
Sok boldogságot kívánt az ifjú párnak, miután egymás kezére húzták az arany jegygyűrűket.
– Ezennel házasátársaknak nyilvánítom önöket! Most már a vőlegény megcsókolhatja a menyasszonyt!
A nagy üdvrivalgás közepette a népes publikum éltette az ünnepelteket.
Ezután sorra gratuláltak és kifejezték jókívánságaikat. Az elsők között Diego Armando Costa köztársasági elnök járult a fiatalokhoz:
– Nagyon sok boldogságot, gyermekáldást és hosszú életet kívánok!
Most sorra következtek a többiek.
Ezután a násznép elvonult az egyházi szertartás színhe­lyére, a római katolikus katedrálisba, ahol Charles Puyol, Buenos Aires érseke köszöntötte az ifjú párt és bekísérte őket a szertartásra.
A római katolikus liturgia szerint is egybekeltek.
A szertartás után gépkocsikba ültek és felkeresték a belvárosi éttermet, ahol kétszáz személyre foglaltak feldíszített helyet.
Az esküvői ebéd étlapja minden igényt kielégített. A sok-sok finomság elfogyasztása után Salvador és Villebois professzor mondott pohárköszöntőt.
Az ifjú pár meghatódva hallgatta. Ezután ők is megkö­szönték szüleiknek neveltetésük hosszú éveit, szeretetüket, támogatásukat.
Rengeteg ajándékot kaptak a szép számú vendégseregtől.
Salvador professzor megszólalt:
– Természetesen az én házam ezután már a tiétek is.
A tágas villában fognak majd lakni a fiatalok. Ichtiandernek így lehetősége lesz arra, hogy minél több időt eltölthessen a tenger alatt. Tovább folytatja felfedezőútjait és az egyetemet is.
Időnként azonban majd újra meglátogatják a Tuamotu-szigeteket is.
Salvador professzor az argentin kormány által nyújtott anyagi támogatásból tovább tudja majd fejleszteni a laboratóriumát.
Villebois felé fordulva hangsúlyozta:
– Téged és Alant is bármikor szívesen látlak egy kis közös munkára!
– Mi is örömmel fogadunk benneteket az ócenánkutató állomáson – fűzte hozzá Villebois.
Ebben maradtak.

XLI. fejezet
a spanyolországi nászút

Isabelle és Ichtiander a családtól és barátaitól egy kéthetes spanyolországi nászutas beutalót kapott ajándékba.
Mielőtt elindultak volna, a kétéltű ember gondoskodott arról, hogy hűséges társát Leadert, a kedves delfint a Tuamotu-szigetekről Argentínába hozzák egy hajóval.
Leader szerencsésen meg is érkezett és elfoglalta a helyét Salvador professzor víz alatti birodalmában. A fiatal pár menetrend szerinti repülőgéppel utazott el Madridba.
Bejárták Spanyolország csodás tájait, megcsodálták a főváros, Catalónia, Barcelona, Aragónia, Andalúzia történel­mi és műemléki nevezetességeit. Felkeresték a Kanári-szigeteket is. Itt lehetőség nyílt kellemes és érdekes búvárkodásra. Nagyon gazdag víz alatti világ várta őket. Videoka­merájukkal megörökítették a színes állatvilágot.
Megnéztek egy bikaviadalt.
Megismerkedhettek a méltán híres spanyol konyha különlegességeivel.
Nagyon gyorsan eltelt a két hét.
Számos élménnyel gazdagodva térhettek vissza otthonukba. Megkezdődött számukra a közös élet és munka.
Ichtiander szinte mindennap felkereste kedvenc víz alatti barlangját. Felesége is sokszor vele tartott.

XLII. fejezet
harminc év múlva

Isabelle és Ichtiander sikeresen elvégezte az egyetemet. Mindketten ledoktoráltak és kandidátusi tudományos fokozatot ­szereztek. Később Isabelle egyetemi tanár lett az óceánkutatási karon.
Ichtiandert a köztársasági elnök kinevezte környezet­védelmi államtitkárnak, majd néhány év múlva miniszternek.
Munkássága idejében nagyot javult a tengerek környezet-védelme, vízminősége.
Két gyermekük született, egy kisfiú és a kislány. Katharina és Hilario szüleik nyomdokába léptek, megörökölték a természet, a vízivilág szeretetét. Szüleikkel együtt búvárkodtak a környéken.
Salvador és Villebois professzor újabb tudományos kutatási eredményeket ért el, amelyeket publikáltak rangos folyóiratokban. Alant meghívták az oxfordi egyetemre vendégtanárnak.
Hilario Perezt kinevezték a honvédelmi miniszter első helyettesének, és vezérezredesi rangot kapott.
Lionel Barosso az argentin hadsereg marsalljává avanzsált.
Alberto Messi dandártábornok, Andreas Csoknyai és Dominik Mascerano vezérőrnagy lett.
A tengerparti villából gyakran elindult felfedező útjára az alias „tengeri ördög”, a kétéltű ember immár végérvényesen visszatért.

Csató József

“A kétéltű ember visszatér: 10/10. befejező rész” bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Nagyon érdekesen alakult végig a történet és ,minden jó,ha a vége jó egy szép esküvővel fejezted be ezt a meglepetésekben gazdag történetedet. Isabelle és Ichtiander szép esküvője a helyi hatalmasságok,tudosok jelenlétéban akik méltaták Ichtiandert,mennyit köszönhetnek az óceánkutatásának!Végül is nagy karriert is csináltak:

Szólj hozzá!