Kedves Látogatók! A napokban észlelt lassulás javítása érdekében fejlesztésekbe kezdtük. Bízunk benne, hogy rövid idő alatt sikerül befejezni és visszatér a megszokott működés. Kérjük türelmeteket az átmeneti időszakra. Köszönjük!

M. Laurens: Szonettkoszorú az EMBER emlékére


Szonettkoszorú az EMBER emlékére

1. LEJTŐN

Percként illannak semmivé az évek,
a csúcsról csalódottan térünk vissza,
elfáradt útjától a büszke lélek,
a távolság tetteinket beissza.

Most támaszt keres, mibe kapaszkodva
lejtején többé nem féli a járást,
visszhangot, kinek bátran panaszkodna:
vár egy távoli, rég elhalt kiáltást.

Mert elérte célját, és rájött végre,
hogy fenn a csúcson nem létezik semmi,
csak szél, s a magány jár fel énekelni.

A dicsőség hasztalan az éhségre,
ha a fáradt testben emlék maradunk:
nem vetünk többé, és nem is aratunk.

( Pest-Buda 2013 )

2, ALANT

Nem vetünk többé, és nem is aratunk,
mások hasznára nem húzzuk az igát,
ha muszáj,éhen vagy szomjan is halunk,
nem gágogunk hiába, mint a libák.

Mert létezik még némi méltóságunk,
soha többé nem állunk be a sorba,
ha a sárba tiporják bármely társunk,
többé nem fojtjuk haragunk a porba.

Mert nem vagyunk alább senki fiánál,
habár vad hegyek alatt éljük létünk,
talmi magasságtól, sohasem féltünk.

Szívósabbak vagyunk a kősziklánál.
S ne higgye senki , hogy vérünkön élhet,
szikkadt vázunk, csak torzója a létnek.

(Pest-Buda 2013)

3. HIT ÉS REMÉNY

Szikkadt vázunk, csak torzója a létnek,
hitünk mégis erős maradt s tettre kész,
mert a gyávák csak szánalomból élnek,
hitük a küzdelemhez, roppant kevés.

De nem lehet mindenki csakis bátor,
a mára elesett, sem gyáva lélek,
egykor nagy ember volt ,talán orátor*
ki reményt adott az elhagyott népnek.

Mert hittel kell élnünk, egymásba bízván,
és bíznunk kell az igazi reményben,
s küzdeni érte, szilárdan, keményen.

Hisz a hegyek fölött él valaki tán,
ki meg tudja,mondani miért vagyunk,
megszületünk, szenvedünk és meghalunk.

(Pest-Buda 2013)

(szómagyarázat: orátor =szónok)

4. A VÉGTELEN

Megszületünk, szenvedünk és meghalunk,
értelmet, ne keressen ebben senki.
Szél fújja felettünk legvégső dalunk,
s így fognak minket végkép elfeledni.

Esendő embernek születni vétek,
törpe a végtelen hatalma alatt,
kitéve múló idő szeszélyének,
mely könyörtelenül előre halad.

Ámde porszemként is kiszolgáltatva,
hisszük,hogy érettünk jött létre minden,
csak tévedés, hogy nem Mi lettünk Isten.

S feledve bűneink, egymást áltatva
hisszük, hogy feljuthatunk a mennybe, hol
önmagunkkal csak ritkán nézünk szembe.

(Pest-Buda 2013)


5. KÉPZELT VILÁG

Önmagunkkal csak ritkán nézünk szembe,
mert a valóság sosem szül szép álmot,
sikolt vajúdása, és vérző szennybe-
borítja rózsaszín; képzelt világod.

Majd hazudsz magadnak, hogy így akartad.
Holott tudod, mindez csak csalfa álom,
a valóságot gyáván megtagadtad,
s képzeleted gyilkos hálója átfont.

S bár rémülten tépnéd már cafatokra,
ámde szorítása csak erősebb lesz,
lehúz a föld alá, a gyökerekhez.

Hiába kelsz álmaiddal birokra.
Levegőt markol karod, s tehetetlen,
mert magunkat legyűrni lehetetlen.

(Pest-Buda 2013)


6. CUDAR VILÁG

Mert magunkat legyűrni lehetetlen,
nosza leckéztessünk meg hát másokat!
Keressünk valakit ki tehetetlen,
aki nem üt vissza, s remek áldozat.

Hogy ez netán gyáva aljasság lenne?
Ugyan már, a háborúk ezért vannak,
nélkülük minden gazdag tönkre menne,
s munka nélkül a pórok is éhen halnak.

Harcolnunk kell mások ellen magadért!
Hogy kölykökre lőnek? S apák meghalnak?
Ugyan kérem, ez mind csak ócska maszlag.

Kellenek a hősök, s kell a példakép,
kétkedés nélkül kiállni mellette,
gyávaságunk néhanap elfeledve.

(Pest-Buda 2013)

7. MAGASRA TÖRVE

Gyávaságunk néhanap elfeledve,
uralkodóként nézünk fel a napra,
nagyságunk hitébe legyökerezve,
fejünket nagy büszkén magasra tartva.

A hajdani tudást kivágjuk tőből.
Ikarosz példáján mit sem okulva,
újra szárnyakat fabrikálunk gőgből,
mely úgy burjánzik vadon, mint a dudva.

Önhittségünk immáron határtalan.
A Nap és Idő ellen megyünk harcba,
Daidalosz intését nem fogadva.

Tudást erővel elérni hasztalan:
hiába lesz az Ember verhetetlen,
a test, az idő ellen tehetetlen.

(Pest-Buda 2013)


8. A TEJÚT SÖTÉTJE

A test, az idő ellen tehetetlen,
és évmilliárdok suhannak tova,
az ember itt pusztán árnyék, véletlen:
Ő hiszi, hogy létező. - Az ostoba! -

Pedig csupán egy rossz álom a léte,
mérge a végtelenbe kódolt végnek,
Ő a világmindenség tévedése,
ki szégyene a teremtett egésznek.

A nagy mindenség gyilkosává nőhet,
ki teret s időt hajlítani képes,
kinek szelleme pusztítástól véres.

Tejút sötétje nevelte e szörnyet,
a végtelen is mindhiába tágul,
az örök kör most önmagába zárul.

(Pest-Buda 2013)

9. AZ IDŐ

Az örök kör most önmagába zárul,
a földdel válik eggyé a kéklő ég,
s a világ teremtője elé járul,
ki előtt főt hajt az örök mindenség.

S kezdetét veszi az Idő uralma,
minden létező és múlandó fölött:
egyetlen kinek korlátlan hatalma,
a határtalanná váló tér fölött.

Benne rejlik a teremtő ereje,
mi a mérhetetlenen is áthalad,
s jelenben-múlva, jövőjében kutat

Ő maga a teremtő őrző szeme,
s tudja, múlónak mit tartogat a vég:
a fenn és lenn, semmit nem jelent már rég.

(Pest-Buda 2013)


10. AZ ELTÉVEDETTEK

A fenn és lenn, semmit nem jelent már rég,
mormolják kik ma sem hisznek semmiben,
s szemükben örökre kifakult az ég,
nem látják a napnak fénye mit üzen.

Így, vakon tapogatva, kúszva, mászva,
fáradtan rogynak le a puszta földre,
küzdelem nélkül, - a messiást várva-
cél nélkül bolyonganak körbe-körbe.

Mindhiába a hamis s üres lélek,
mert rövid tartama értelmét veszti,
s okát születésekor elfelejti.

Hasztalan cél és hit nélkül az élet,
min nem segít az emberi önhittség;
minden kezdetben már ott munkál a vég.

(Pest-Buda 2013)


11. A KÜZDŐK VÉGZETE

Minden kezdetben már ott munkál a vég,
és ki győztesként hegycsúcsokra vágyik,
jól tudja, hogy a vesztesnek nincs mentség:
sírhantján is csak a közöny virágzik

Mert küzdelemre születtünk e földön,
megküzdeni a létért és egymásért,
viaskodni a hitünkért örökkön,
megharcolni a földért és hazáért.

Hősökké avathat minket az idő,
kölcsönbe adja dicsőségét cseppet,
s hátat fordítva máris elfelejtett.

Mindhiába akarat, hit és erő,
nem segít a szigor avagy diktátum,
a csalfa idő mindenkit elárul.

(Pest-Buda 2013)


12. A MULT EMLÉKEI

A csalfa idő mindenkit elárul,
nincs tekintettel semmilyen élőre,
vesztes és a hős egyaránt elárvul,
kegyelmet senki nem is várhat tőle.

Küzdelmed a léttel lassan véget ér,
és jutalmad a megtett út lett, maga.
Távolság ködébe veszett sok veszély,
s szeretteid várnak már odahaza.

És mesélsz nékik majd kalandjaidról,
az utódok pedig mind körbe ülnek,
s csillogó szemekkel, csak rajtad csüggnek.

Történeted leírják majdan egykor,
s az Idő, könyvtár mélyére süllyeszti:
s lapjaira írott szó, színét veszti.

(Pest-Buda 2013)


13. FELEMELT FEJJEL

S lapjaira írott szó, színét veszti,
egy réges-régen elfeledett könyvnek,
a világ is tán végleg elfelejti,
s nyoma sincs a valaha volti hősnek.

Ugyan ki állít majd méltó emléket
az Embernek, ki hitéért küzdve élt,
kardot fogva tüzelte az elméket,
szabad hazáért, családért , emberért.

Akad-e manapság dalnok, ki bátor,
kinek éled tollán a hősköltemény,
s szót emel, az elfeledett lélekért

Ki áttör az idő alkotta gáton,
ahol a Közönyt senki nem érdekli:
a költőt múzsája is elfelejti.

(Pest-Buda 2013)


14 A CSÚCS MAGASÁN

A költőt múzsája is elfelejti,
lelkében dalok immár nem születnek,
remegő kezéből tollát kiejti,
s kihunynak szemében a dicső fények.

S az egykoron megmászott hegynek csúcsa,
ma is, ifjú hódítók minden vágya,
meredélyén új akarat kel útra,
kit nem kísért még, félelemnek árnya.

Minden méterrel nehezedik lépte,
a csúcs nem adja egykönnyen meg magát,
de könyörtelen szedi áldozatát.

Végül élete céljához felérve
hol csúcsáról visszanéz minden lélek:
Percként illannak semmivé az évek.

(Pest-Buda 2013)


15. AZ UTOLSÓ SZÓ
/ mester szonett /

Percként illannak semmivé az évek,
nem vetünk többé, és nem is aratunk,
szikkadt vázunk, csak torzója a létnek,
megszületünk, szenvedünk és meghalunk.

Önmagunkkal csak ritkán nézünk szembe,
mert magunkat legyűrni lehetetlen.
Gyávaságunk néhanap elfeledve,
a test az idő ellen, tehetetlen.

Az örök kör most önmagába zárul,
a fenn és lenn, semmit nem jelent már rég,
minden kezdetben már ott munkál a vég.

A csalfa idő mindenkit elárul,
s lapjaira írott szó, színét veszti,
a költőt múzsája is elfelejti.

(Pest-Buda 2013)

Köszönet Péter Éva Erika (Pera76) lektorálásáért!
3652
zina - 2013. november 11. 12:32:33

Többszöri olvasás után sem tudok többet mondani, csak, hogy mestermunka! Gratulálok a nagy műhöz!
Smile

3872
M Laurens - 2013. július 08. 17:07:50

Kedves Judit !
Köszönöm, hogy nálam jártál és olvastál !
/ Miklós /

3872
M Laurens - 2013. július 08. 17:04:37

Köszönöm szépen kedves Ica (Oroszlan08 )
Teljesen egyetértek veled, hogy egy ilyen szerteágazó ám mégis egyetlen gondolatsorra felfűzött munkát, nehéz elsőre teljes egészében átfogni. Szeretettel várlak legközelebb is ! / Miklós /

3767
vorosemilne - 2013. július 07. 20:15:45

Kedves Miklós, nagyon szép szonettkoszorú...
Gratulálok, Judit

3649
Oroszlan08 - 2013. július 07. 17:06:47

Kedves Miklós!

Gyönyörű szonettjeid hatalmas munka! Tele bölcs élettapasztalattal. Többször is el kell olvasni ahhoz, hogy el lehessen mélyedni benne. megérdemli ez a munka.

Szeretettel gratulálok: Ica
Jövök még.

3872
M Laurens - 2013. július 05. 23:59:48

Kedves Éva !
Köszönöm, hogy nálam jártál, és remélem , hogy nem lesz haszontalanul töltött idő a teljes szonettkoszorú áttekintése és átolvasása.

3872
M Laurens - 2013. július 05. 23:54:49

Köszönöm szépen az olvasást és a megtisztelő értékelésedet kedves Katalinka !
Ez a munka, nagyjából fél éve kezdődött, és három hónappal ezelőtt kezdett formát ölteni a vázlatokból és jegyzetekből. Nagyjából egy hónapot vett igénybe az egyes alapszonettek végső finomítása, majd a végső stádiumban kedves barátom elő lektorálása után került publikálható állapotba. Ma már kétszer is meggondolnám, és nem valószínű, hogy egyhamar újabb szonettkoszorú követi a tollamból.
Smile

3392
lambrozett - 2013. július 05. 19:37:46

Csak az elismerés hangján tudok elrebegni néhány szót. Smile Még vissza kell térnem ide, mert egyszerre most nem megy az egészet helyére tenni magamban. Amit olvastam, az igen tetszett úgy tartalmilag, mint verstanilag. (már amennyire én értek ehhez Wink ) Üdv. Éva

Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.