Boldogmondások margójára…

Összes megtekintés: 14 

BOLDOGOK a lelki szegények:
akik az alázat útján gyermeki lélekkel járnak
elkerülve az elbizakodottság hamis biztonságát
így beléphetnek előre elkészített mennyei hazájukba.

BOLDOGOK, akik sírnak:
fájó könnyeik patakja lemossa bűneiket, nem mentegetik
hibáikat, őszintén megbánják, bevallják és elhagyják.
így ők is vigasztalást nyerhetnek

BOLDOGOK a szelídek:
akik némán tűrnek háborúságot, békétlenséget, viszályt
mosollyal ajkukon, színlelés nélkül cipelik az élet terheit,
így ők örökségül bírják az új földet, mely a békesség hona.

BOLDOGOK, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet:
fontosabb az számukra minden drága földi kincsnél
nem tekintik magukat különbnek, jobbnak másoknál
így ők eszerint veszik is el az igaz élet örök jutalmát.

BOLDOGOK az irgalmasok:
akik könyörülő szívvel tekintenek azokra, akik megbántották
őket, a megbocsátás mennyei lelkületét árasztják maguk körül
így ők maguk is irgalmasságot nyernek.

BOLDOGOK, akiknek szívük tiszta:
nem szennyezi önzés, kapzsiság, közöny, hamisság
reggeltől estig a Szentírás igéit forgatják szívükben
így ők az Istent saját szemeikkel meglátják.

BOLDOGOK akik békességet szereznek az emberek között:
akik nem szítanak viszályt, ellenkezést, háborúságot
szelíden szólnak, az élet útjára a jóakarat édes illatát árasztják
így őket az Isten gyermekeinek ismeri el.

BOLDOGOK, akik háborúságot szenvednek az igazságért:
örömmel fogadják az üldöztetést, a fogságot, béketűrésük javukra válik
jobban szeretik az igazságot a saját kényelmüknél, biztonságuknál
így beléphetnek előre elkészített mennyei hazájukba.

További verseim az alábbi linken olvashatóak:
https://abekessegszigete.blogspot.com/search/label/SAJ%C3%81T%20VERSEIM

“Boldogmondások margójára…” bejegyzéshez 2 hozzászólás

Szólj hozzá!