"ÁLDOTT elsők LESZnek"

’’ÁLDOTT ElSŐk LESZnek”

/ Ezékiel 34.rész 34.rész. 26.b vers/
/Jer. 34.rész Ezékiel 35.rész/

S lőn az Úr beszéde Jeremiáshoz
Kinek beszéde lőn Júda királyához
Ha meg nem térsz, elvesz-el
Gyülevész lesz a néped
mégis- atyáid sírjában lesz-el, mert megtérsz
Mindazonáltal Jeruzsálem tűzben ég- el
Erre Sedékiás szövetségre lép A nép(p)-el
Aki el-engedi, majd visszaveszi szolga Atya-fiait
Megszegve, újra gonoszra változtatja szívében az Úr beszédét
És az Úr Jeremiáson kéri számon Igéjét
A fogságból én hoztalak ki
S íme szövetségemet megtörtétek
Kiki atyafiát robotosnak használja, TÖRVÉNYtELenül
Ezért döghalálra, fegyverre , éhségre, szétszóratásra ÍT(T)ÉLlek
Jeruzsálem kietlenné,pusztává válik
MÍGLEN EL-VÁLIK, MÍLY KÖNYÖRÜLETES
JÁKÓB ÉS IZRAEL ISTENE
BŰNTET, HA JOGOS AZ Í-IT(T)ÉLET
DE HARAGJA VÉG(ES)TELEN
MEGTÉRÍT TÉGED, HOGY újra ÉL-HESS
Szabadon remél-hess, hi- hi-hess
A kies földet, amelyet megígért neked adja
Önmagát soha meg nem tagadhatja
Az ősi tör-VÉNY átkát a gonosz fejére visszamondja

Szólj hozzá!