Valentin napra

Valentin napra Stefanicus h.f. / Istvan H

V irágoknak a szebbik csokrát
A vén Gul Baba piros rózsáját
L eteszem most hát asztalodra
E lviszik üzenetem ma hozzád
N éked szerelemnek hű szavát
T udd meg itt szép honi lányka
I gaz szívem a szépséged rabja
N álad találtam megnyugvásra

N em kell nékem forró csókod
A lkalom adtán azt töled lopom
P ajkos szemed kacsingat reám
R avasz csellel csábít a Tavasz
A ranyoskám te leszel a mátkám

B oldogan igent mondunk e napra
A lmaink hű lovagjának Bálintnak
L ovon érkezik ő szíved ostromolja
I zzó tekintetével a szemem csábítja
N apfényes téli februárnak e napján
T áncra invitálja őt farsangi maskara
O tt a parketton bűvöli ő táncpartnerét
K edvesen társalognak álarc mögött
N evet, kacag a fiatal szerelmes dalia
A parketten ő, boldogan táncot ropva
K arjába zárva hű kedvesét Valentin

Mvh:shf H-K 2008-02-14

Szólj hozzá!