Ki mindenek felett

Ki mindenek felett

Ki mindenek felett, mégis oly közel,
bennünk él hit által, s mi is Őbenne.
Végtelen Szeretet, óvón átölel,
szívünket betölti Isten Szelleme.

E világban élünk, mégis oly távol,
Krisztus által bennünk egy másik világ.
Nem vonz bennünket a fényűzés, mámor,
ragyogó csillaga vezet cél iránt.

Mennyei Atyánkhoz könyörög értünk,
őrizzen, védjen a gonosztól minket.
Ránk is gondol, kik a jelenben élünk,
szentelődve nyerjük az igaz kincset.

Szent akarata, hogy mi is ott legyünk
ahol Ő van, lássuk az Ő dicsőségét.
Ott legyen nekünk is örökös helyünk,
nyerjük el a Mennyek szent örökségét.

Árasztja reánk az Ő dicső fényét,
Isteni teljesség szent fensőségét.

Schvalm Rózsa

(2019-09-02)

Szólj hozzá!