Pille

V alahol, nem túl messze
Á rván tengődik egy pille
L evélen ül, szép virág levelén
A lszik vagy talán csak pihen
S ose tudja senki sem.
S ose kérdezik meg tőle
Z ilált szárnyára egy pillanatra néznek
E gy pillanat alatt eltűnnek
N em néznek vissza reá
G ond nélkül repülnek tovább
E gy pille még most is tengődik
M agányosan, árván repdesik!

Szólj hozzá!