Március 17-21

1. Hercegi királyok!
Öntudatlan mazsorett bábuk! Bábok!
Mesterkéltség mesterien hívatott elvi törvényeiben, az íratlan szabályok rendeleteivel, írtva irtják a NEMZETET!
Éltető szándékok!
Életképes képesség!
Epigrammás irodalmi cikkek, és törvényként, be és megmutatkozva él a nép nemzete!
Epigrammás epika!
Csattanós, melódikus komikum!
Komédiás előadásban, esti filmmúzeum! Nevető bohócok!
Fél szem könnyben áztatva, s az ajkak szélén a gúny elővarázsolható, nevető arcok az arcban!

2.
-A jól nevelt jóvátételek mitológiája!
A jól, s jobban elvek meghonosított érzésbeli ideálja!
Szívvel látni! Tettekkel érezni!
Tétova, szemléltető gúny ábrándjában, túlon túl, túlra látni!
Tolva!
Tompult érzések nektárjában úszva!
Délibáb!
Nevettető bohóc, nevető ábránd ábrájában át ábrázolva, átvitt szellemi érzés igazságában!
Honos és hontalan!
A hazák hazájában állva és várva!
Tükrökkel láttatott kapu a máslét, a túlvilág otthonának festészeti mintaivekkel zárt otthonában!

3.
-Változó szinkronhangok! A világ árudájában a beteg,hormonális árucikkeket kínáló pultosok!
Naprakész!
Napesti, éji bölcs az okos Ő, a megformált lelki nagyság!
Frodó a vezető!
Aki lát az éj mámoros misztikumában!
Világjáró hadsereget vezet a hazug, álszent képsorokkal díszített életek otthonában!
Hitegetve néz a jobbágyok URA!
Hittel reménykedve néz vissza, a rabnak kikiáltott szabad lélek a rabságában!
Rémiszt a tudati lépfene, oltásra váró, és oltott érzelmek feltételeiben, de megadva ad választást a szabadság vagy a rabság elméleti életében!

4.
-Szinkronban az ősi leletek a ma születve megteremtett bálványok korszakában!
Megmérettetett lelki üdvözítő lelkek az eldorádói vízfüggöny mögötti misztikus hittel élő lelkek!
Lélek lélegzete!
Lélegeztető lélek lelki teste!
Titkolva, titkok könyvtárában tárolva!
Igazságos kételyek! Igazságos hazugságaiban, még a mai világ hiábavaló érzéseinek érthetetlensége!
Igazságban nincs igazság!
Hazug másnapos bájban úszik a világ!,s a naprakész harci leletek rendeleteiben, úszítva takarítják ki a népet a tereken!

5.
– Az örök mécsest égető lelkek!
Meghalnak, meghalsz, majd újra az életre képesség szellemével kísértve kísérted a létet
Leleményes nagyságok!
Lélekvíz tavában fürdő másvilági látnok!
Érzések homályos kelepcében, holtomig-holtodig zárt börtönök labirintusos útvesztőiben!
Álnok állhatatosság!
Álnok szereteti másnapos bál!
Álnok álnokság tesz-vesz város, de falusi mennyország!
Lakájos inas bárók!
Hit nélküli megtorlások!
Támadó támadás, nyugodalmas éji, újramásolt mennybéli világi!
Holtomig-holtodig, árcédulás akarnoki, missziós, holnap hajnalig vigasztaló dáridó!
Átutazó léleknagyság, ki,aki kérdőjeles kérdésekben még vár!

6.
– Az őshonos lelki nagyság öntudatlan tudása!
Alteregós, másolt, példányban a tudat!
Tudva takart, felületi színskálák!
Egy kaméleoni arc!
Harc,az utánzatok fesztiválja! Hermetikus víztükör láthatatlan tudati morál!
Látogató felszíni lét és láthatatlan morális körkép!
Láthatatlan ismérv! Ismertető hév!
Tévúton járó, jótett lét!,helytelen helyén kísértő lény!

7.
-Hoz! Visz!
Alteregós nagy Ő!
Az ŐK nagy alakjai, a mesés, másolt utódok, hibásan kódolt gén utódjai!
Értékekben intelligensen átvitt értelem!
Érzelmekben, átvezetett érzetek, a tévhitben érzett érzésekben!
Ékezetekkel megjelölt ÓV!,FÉLT!,FÉLTŐ!,KIÁLTÓ!,és a megbántóan taszítva toló érzelmi háború! Az értelmezések a szív lélek magányos és társas szerepeiben!
Hidegben meleget,melegben hideg tapintatlan, téves, igaz eszméket! Mesterfokú alázatban, mentsvárként oltalmat adó oltalmat kíván a lélek a síri csend hazájában!
8.
-Lidérces napfénybeli éjszaka!
Álomvilág!
Álomország!
Álom otthon! Álom ábránd!
Álom maga és ön általi mennyország!
Árulkodó szellemvilág! Látni való valóság!
Látva, látni látható csalfa ábránd!
Ökoszisztémás egyenlet egyenlőtlensége és a szétszedett ÉLET, lét, halál, enyhülés és az enyhítés társas megnevezése!
Kigúnyolható köztes megoldások keresése, s a meghajló bábuk, pártokon belüli megmérettetések tételei közt élve hal a NEMZET NÉPE!

9.
-Látogató rangbéli nemes!
HŐS! ŐS!
Misztikus, mitológiai szentély szentségében az egy!,a mitológiai lelkek léte!
Intelligens, érzelmi hajsza az életi lét regenerált, léti életében!
ŐS! HŐS!
Misztikus szentélyben egy, az eldorádói vízfüggöny!
Hivatott szemléletében az úton járt járatlan úton, a sereget seregként semlegesítve az egy!
Egy a valós misztikum!
Egy az őrszolgálatos bálokban a tilalom, mint egy rangbéli rangsor!
Ki,mit és hogyan is tesz, viselve tűrve, viseletes ruhadarabok darabjaiból a darabokat összerakva és kötelező sorrendben felsorakoztatva!

10.
– A HIT az elme koronázatlan kertje!
A hitt hitnek felszíni keblén ülő madár rejtekhelye!
Elismerten egy számszerűsítésre váró labirintusi út!
Az utak kövezeteiben a mozaikos szinfestésben alkalmazott árnyalatok mintáit analizáltan!
Egy-egy absztrakt művészet valós lenyomata!
Egy-egy érzés művészeti ábrájában a kincs titkosított motívuma!
Láthatatlan zónákban a látható látszatok a mesterkélt művészetek, szinkronizálható báljain az érzelmi és értelmi hiányos státuszi rangok!

11.
-A tudomány a hitek mintaképeit honosítja meg az elme labirintusi értelmi útvesztőibe!
A tudakozó érzelmi hang befolyással tudva bír az értelmi értelem érzéseiben!
Injekciózott, mutáns másolati gének az egyének!
Akik,ŐK a megmásítva honosított, beültetésre váró és vágyó űrmanipulált tagok!
ŐK, a szerepeltetett szerepeltettek! Szuronyok és szigonyok!
Szúrva karcolható, karcolt szúrások!
Sok és sokk! Sokkoló, nagy,napesti,napéji, napnyugtás bárók és alakok!
Alkonyati vízesések!,ott ahol,hol sírva nevet a szlogenekbe takarható, átnevezett értelmi ÉLET!
S,a lesz-vala, volt jövendő jövő múltja, státuszi szimbólumokkal állít bálványt az időzónák kövekkel kirakott útjait járva!
12.
-Érdektelen érdelmi szintek!
Értelmi érdekekben emelt érzelmi színterek!
Érzelmi érdek toló és kötő!
Tolva köthető, toldottan kötelék, toldások folyamatos egybe és külön válása!
Egyben egyek!
Külön-külön csak átigazolt érzetek!
Tilalmi háromszög légyott harcaiban, harcol a magány a lepel alatt kinyitott zárkában!
Nincs a szónak hangja!
Nincs a mondatnak fajsúlyhoz mérhető súlya!
Nem értelme az elmének az érzete, s nem érzékel az elme értelmet a lágy részekben stílusosan bemutatott amatőr filmek eredetében!
Eredendő eredet!
Az eretnek harcosok érdek és érzelmi szintjei között a valós és a valótlan játékharcosi szerepek!
Egy megénekelt néprajzi érzelmi vonalvezetései, a becsület áll az érdek felett, és, de az érdek becsülete a mai világi látszat érzelmekben szent és igaz hazugságaiba csak egy lehet!

Szólj hozzá!