William Wordsworth – A világnak sok vagyunk

A világnak sok vagyunk, késő, s hamar,
megszerzés és költés gyengíti el
erőnk, mi még szemünkbe jót kavar,
szívünket adtuk érte szenvedéllyel!

E tenger az, mi keblét Holdra tárja,
a szelek, amelyek majd üvöltenek,
mint összegyűjtött álmodó virágra,
mindezekre már a hangunk elveszett.

Nem mozdít minket. Nagy Isten! Lennék
egy pogány szülött, kopott ruhában,
talán egy kellemes mezőben állnék

egy reményteljesebb pillanatban.
Lássa Proteus a tenger tükrén,
vagy hallja vén Triton kürtjébe fújva.

William Wordsworth – The World Is Too Much With Us

The world is too much with us; late and soon,
Getting and spending, we lay waste our powers;—
Little we see in Nature that is ours;
We have given our hearts away, a sordid boon!

This Sea that bares her bosom to the moon;
The winds that will be howling at all hours,
And are up-gathered now like sleeping flowers;
For this, for everything, we are out of tune;

It moves us not. Great God! I’d rather be
A Pagan suckled in a creed outworn;
So might I, standing on this pleasant lea,

Have glimpses that would make me less forlorn;
Have sight of Proteus rising from the sea;
Or hear old Triton blow his wreathèd horn.

Szólj hozzá!