Matthew Arnold – Szonett a magyar nemzethez

Nem a spanyolnak agóniája,
nem is gazdag angol, hajlott háta,
ki világot áraszt egyre-másra,
nem franciának kiáltozása,
amely a mennybe is felhallatszik,
nem ám az amcsinak marhasága,
és nem is a német balgasága
hazudja majd a hős erényeit.
Magyar! Te légy a lánctörő, aki
újraírja mindőnk reményeit,
alkosd te újra halott lelkeit,
a görög glóriát kövesd, amit
Szalamisz szent fokáról hallani,
amint az armada elsüllyedt itt.

Matthew Arnold – Sonnet to the Hungarian Nation

Not in sunk Spain’s prolong’d death agony;
Not in rich England, bent but to make pour
The flood of the world’s commerce on her shore;
Not in that madhouse, France, from whence the cry
Afflicts grave Heaven with its long senseless roar;
Not in American vulgarity,
Nor wordy German imbecility—
Lies any hope of heroism more.
Hungarians! Save the world! Renew the stories
Of men who against hope repell’d the chain,
And make the world’s dead spirit leap again
On land renew that Greek exploit, whose glories
Hallow the Salaminian promontories,
And the Armada flung to the fierce main.

Szólj hozzá!